Sở Công thương
Thứ ba 12/11/2019
8. Cấp thông báo xác nhận công bố sản phẩm, hàng hóa nhóm 2 phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật tương ứng
 

8. Cấp thông báo xác nhận công bố sản phẩm, hàng hóa nhóm 2 phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật tương ứng
Trình tự thực hiện:
Bước 1: Cá nhân, tổ chức chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định
Bước 2: Nộp hồ sơ
- Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa - Sở Công thương tỉnh Lai Châu.
+ Địa chỉ: Tầng 6 nhà E - Khu Trung tâm Hành chính - Chính trị tỉnh Lai Châu - phường Tân Phong - thành phố Lai Châu - tỉnh Lai Châu;
+ Điện thoại: 02313.876.759.
Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Vào giờ hành chính các ngày trong tuần (trừ thứ 7, chủ nhật và các ngày lễ, tết).
- Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:
+ Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn trao cho người nộp
+ Trường hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ chỉnh sửa, bổ sung cho kịp thời.
Bước 3: Nhận kết quả
- Nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa - Sở Công thương tỉnh Lai Châu.
Địa chỉ: Tầng 6 nhà E - Khu Trung tâm Hành chính, Chính trị tỉnh Lai Châu - phường Tân Phong - thành phố Lai Châu - tỉnh Lai Châu; Điện thoại/fax: 02313.876.759.
Thời gian trao trả giấy phép: Vào giờ hành chính các ngày trong tuần (trừ thứ 7, chủ nhật và các ngày lễ, tết).
- Trình tự trả:
+ Công chức trả giấy phép kiểm tra và yêu cầu người đến nhận giấy phép ký nhận, trao giấy phép cho người đến nhận. Trong trường hợp nhận hộ, người nhận hộ phải có thêm giấy ủy quyền và chứng minh Nhân dân của người ủy quyền.
Cách thức thực hiện:
- Trực tiếp tại trụ sở của Sở Công thương.
- Qua bưu điện.
Thành phần, số lượng hồ sơ:
1) Thành phần hồ sơ bao gồm:
- Bản công bố hợp quy theo mẫu quy định tại Phụ lục I Thông tư 48/2011/TT-BCT.
- Bản sao chứng chỉ chứng nhận sự phù hợp của sản phẩm, hàng hoá với quy chuẩn kỹ thuật tương ứng do tổ chức chứng nhận hợp quy cấp.
- Bản mô tả chung về sản phẩm, hàng hoá.
- Các tiêu chuẩn liên quan trực tiếp đến sản phẩm, hàng hóa (tiêu chuẩn TCVN, TCCS hoặc áp dụng tiêu chuẩn nước ngoài) hoặc quy định kỹ thuật khác.
- Bản hướng dẫn sử dụng sản phẩm, hàng hóa.
2) Số lượng hồ sơ: 01 bộ
Thời hạn giải quyết:
05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:
Tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh, sử dụng các sản phẩm, hàng hóa nhóm 2 do Bộ Công Thương quản lý
Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:
- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Công thương Lai Châu.
- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC:Phòng Kỹ thuật An toàn Môi trường.
Kết quả của việc thực hiện TTHC:
Thông báo xác nhận công bố sản phẩm, hàng hóa phù hợp quy chuẩn kỹ thuật.                                 
Lệ phí:
Không.
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:
Bản công bố hợp quy theo mẫu tại Phụ lục I Thông tư 48/2011/TT-BCT.
Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:
Không
Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
- Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật ngày 29/6/2006;
- Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 01/8/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật;
- Nghị định số 67/2009/NĐ-CP ngày 03 tháng 8 năm 2009 sửa đổi một số điều của Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 01/8/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật và Nghị định số 132/2008/NĐ-CP ngày 31/12/2008 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa;
- Thông tư số 48/2011/TT-BCT ngày 30/12/2011 của Bộ Công Thương quy định quản lý chất lượng các sản phẩm, hàng hóa nhóm 2 thuộc phạm vi quản lý của Bộ Công Thương;
- Thông tư số 08/2012/TT-BCT ngày 09/4/2012 của Bộ Công Thương về Danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Công Thương.

  

Tải về: Mẫu đơn, tờ khai

 
Minh Tiến
 print   send mail
Các tin đã đăng
 • 7. Cấp lại GCN đủ điều kiện sản xuất đồng thời kinh doanh hóa chất thuộc Danh mục hóa chất sản xuất,   (29/12/2015)
 • 6. Cấp lại GCN kinh doanh hóa chất thuộc Danh mục hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện   (29/12/2015)
 • 5. Cấp lại GCN đủ điều kiện sản xuất hóa chất thuộc Danh mục hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều k   (29/12/2015)
 • 4. Cấp sửa đổi, bổ sung GCN sản xuất đồng thời kinh doanh hóa chất thuộc Danh mục hóa chất sản xuất,   (29/12/2015)
 • 3. Cấp sửa đổi, bổ sung GCN kinh doanh hóa chất thuộc Danh mục hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều   (29/12/2015)
 • 2. Cấp sửa đổi, bổ sung GCN sản xuất hóa chất thuộc Danh mục hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều k   (29/12/2015)
 • 1. Xin tham gia ý kiến thiết kế cơ sở dự án đầu tư xây dựng công trình mỏ khoáng sản rắn nhóm B,C   (29/12/2015)
 • 10. điều chỉnh đối với các dự án đầu tư xây dựng khu đô thị mới; dự án tái thiết khu đô thị   (24/09/2014)
 • 9. chấp thuận đầu tư đối với các dự án đầu tư xây dựng khu đô thị mới; dự án tái thiết khu đô thị   (24/09/2014)
 • Cấp lại GCN cơ sở đủ điều kiện ATTP (trường hợp giấy chứng nhận hết hạn)   (14/02/2014)
 • Cấp lại GCN cơ sở đủ điều kiện ATTP (trường hợp giấy chứng nhận bị mất, thất lạc hoặc bị hỏng)   (14/02/2014)
 • Cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm   (14/02/2014)
 • 39. Giải quyết tố cáo.   (07/06/2012)
 • 38. Giải quyết đơn thư Khiếu nại.   (07/06/2012)
 • 37. Xử lý đơn thư Khiếu nại, Tố cáo.   (07/06/2012)