Sở Công thương
Thứ sáu 15/11/2019
6. Cấp lại GCN kinh doanh hóa chất thuộc Danh mục hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện
 

6. Cấp lại Giấy chứng nhận kinh doanh hóa chất thuộc Danh mục hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện
Trình tự thực hiện
Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.
Bước 2: Nộp hồ sơ:
- Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa - Sở Công thương tỉnh Lai Châu.
+ Địa chỉ: Tầng 6, nhà E, Trung tâm hành chính chính trị tỉnh, Phường Tân Phong, thành phố Lai Châu, tỉnh Lai Châu
+ Điện thoại: 0231.3876.759.
 - Khi đến nộp hồ sơ, tổ chức, cá nhân đề nghị cấp giấy chứng nhận xuất trình chứng minh Nhân dân (hoặc giấy giới thiệu) để đối chiếu.
 - Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:
 + Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết Giấy hẹn trao cho người nộp.
 + Trường hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người nộp hoàn thiện hồ sơ theo đúng với quy định của pháp luật.
 - Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Tất cả các ngày hành chính trong tuần (trừ các ngày nghỉ theo quy định).
Bước 3: Nhận kết quả:
 - Nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa - Sở Công thương Lai Châu. Địa chỉ: Tầng 6, nhà E, Trung tâm Hành chính Chính trị tỉnh, phường Tân Phong, thành phố Lai Châu, tỉnh Lai Châu - Điện thoại + Fax: 0231.3876.759.
- Công chức trả giấy chứng nhận, ghi số lượng và ký.
- Người đến nhận kết quả phải nộp lại Giấy hẹn (khi nộp hồ sơ).
 - Thời gian trao trả kết quả: Tất cả các ngày hành chính trong tuần (trừ các ngày nghỉ theo quy định).
Cách thức thực hiện
- Trực tiếp tại trụ sở của Sở Công thương.
- Qua bưu điện.
Thành phần, số lượng hồ sơ
1. Thành phần hồ sơ:
- Trường hợp Giấy chứng nhận bị mất, bị cháy, bị tiêu hủy, tổ chức, cá nhân phải lập hồ sơ gửi về Sở Công Thương đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận. Hồ sơ gồm:
+ Văn bản đề nghị cấp lại;
+ Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận (nếu có). 
- Trường hợp Giấy chứng nhận hết hiệu lực thi hành, trước thời điểm hết hiệu lực của Giấy chứng nhận 30 (ba mươi) ngày làm việc, tổ chức, cá nhân phải lập hồ sơ gửi về Sở Công Thương đề nghị cấp lại. Hồ sơ gồm:
+ Văn bản đề nghị cấp lại;
+ Giấy chứng nhận hoặc bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đã được cấp lần trước;
+ Báo cáo tình hình hoạt động sản xuất, kinh doanh hóa chất trong giai đoạn Giấy chứng nhận đã được cấp, nêu rõ tên hóa chất, mục đích sử dụng, khối lượng hóa chất được sản xuất, nhập khẩu và sử dụng; lượng nhập, xuất, tồn kho và vị trí cất giữ hóa chất; việc thực hiện các biện pháp an toàn; các thông tin khác (nếu có).
2. Số lượng hồ sơ: 01 bộ
Thời hạn giải quyết
20 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính
Tổ chức, cá nhân hoạt động kinh doanh hóa chất.
Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính
- Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Sở Công thương tỉnh Lai Châu.
- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC:Phòng Kỹ thuật An toàn Môi trường.
Kết quả thực hiện thủ tục hành chính
Cấp lại Giấy chứng nhận kinh doanh hóa chất thuộc Danh mục hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong ngành công nghiệp.
Lệ phí
- Phí thẩm định: 1.200.000 đồng/giấy chứng nhận.
- Lệ phí: 100.000 đồng/giấy chứng nhận.
Tên mẫu đơn,
mẫu tờ khai
Không
Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính
Giấy chứng nhận bị mất, bị cháy, bị tiêu hủy thì tổ chức, cá nhân phải lập hồ sơ gửi về Sở Công thương đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận
Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính
- Luật Hóa chất;
- Nghị định số 108/2008/NĐ-CP ngày 07 tháng 10 năm 2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật hóa chất;
- Nghị định số 26/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 4 năm 2011 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 108/2008/NĐ-CP ngày 07 tháng 10 năm 2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật hóa chất;
- Thông tư số 28/2010/TT-BCT ngày 28 tháng 6 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định cụ thể một số điều của Luật Hoá chất và Nghị định số 108/2008/NĐ-CP ngày 07 tháng 10 năm 2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật hóa chất.
- Thông tư số 18/2011/TT-BCT ngày 21/4/2011 của Bộ Công Thương về việc bổ sung, bải bỏ thủ tục hành chính tại Thông tư 28/2010/TT-BCT ngày 28 tháng 6 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định cụ thể một số điều của Luật Hoá chất và Nghị định số 108/2008/NĐ-CP ngày 07 tháng 10 năm 2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật hóa chất.
- Thông tư số 85/2015/TT-BTC ngày 03/6/2015 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng phí, lệ phí trong hoạt động hóa chất.

 
Minh Tiến
 print   send mail
Các tin đã đăng
 • 5. Cấp lại GCN đủ điều kiện sản xuất hóa chất thuộc Danh mục hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều k   (29/12/2015)
 • 4. Cấp sửa đổi, bổ sung GCN sản xuất đồng thời kinh doanh hóa chất thuộc Danh mục hóa chất sản xuất,   (29/12/2015)
 • 3. Cấp sửa đổi, bổ sung GCN kinh doanh hóa chất thuộc Danh mục hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều   (29/12/2015)
 • 2. Cấp sửa đổi, bổ sung GCN sản xuất hóa chất thuộc Danh mục hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều k   (29/12/2015)
 • 1. Xin tham gia ý kiến thiết kế cơ sở dự án đầu tư xây dựng công trình mỏ khoáng sản rắn nhóm B,C   (29/12/2015)
 • 10. điều chỉnh đối với các dự án đầu tư xây dựng khu đô thị mới; dự án tái thiết khu đô thị   (24/09/2014)
 • 9. chấp thuận đầu tư đối với các dự án đầu tư xây dựng khu đô thị mới; dự án tái thiết khu đô thị   (24/09/2014)
 • Cấp lại GCN cơ sở đủ điều kiện ATTP (trường hợp giấy chứng nhận hết hạn)   (14/02/2014)
 • Cấp lại GCN cơ sở đủ điều kiện ATTP (trường hợp giấy chứng nhận bị mất, thất lạc hoặc bị hỏng)   (14/02/2014)
 • Cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm   (14/02/2014)
 • 39. Giải quyết tố cáo.   (07/06/2012)
 • 38. Giải quyết đơn thư Khiếu nại.   (07/06/2012)
 • 37. Xử lý đơn thư Khiếu nại, Tố cáo.   (07/06/2012)
 • 36. Thẩm định và phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình mỏ khoáng sản rắn   (07/06/2012)
 • 35. Cấp lại, sửa đổi, bổ sung Giấy chứng nhận đăng ký kiểm định máy và thiết bị có yêu cầu an toàn   (07/06/2012)