Sở Tư pháp
Thứ ba 12/11/2019
5. Thủ tục chuyển đổi công ty luật trách nhiệm hữu hạn và công ty luật hợp danh
 

5. Thủ tục chuyển đổi công ty luật trách nhiệm hữu hạn và công ty luật hợp danh
Trình tự thực hiện
Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ
Đại diện của công ty luật trách nhiệm hữu hạn và công ty luật hợp danh khi đến làm thủ tục chuyển đổi chuẩn bị đầy đủ hồ sơ hợp lệ.
Bước 2: Nộp hồ sơ
Nộp hồ sơ tại Phòng Hành chính tư pháp – Bổ trợ tư pháp – Sở Tư pháp
Địa chỉ: Tầng 3 – Nhà D – Trung tâm Hành chính – Chính trị tỉnh – Đại lộ Lê Lợi – Phường Tân Phong – thành phố Lai Châu – tỉnh Lai Châu
Thời gian: Giờ hành chính các ngày làm việc trong tuần
+ Sáng từ: 7h30 đến 11h30;
+ Chiều từ: 13h30 đến 17h
Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra hồ sơ, nếu hồ sơ chưa đầy đủ hợp lệ thì hướng dẫn cá nhân hoàn thiện hồ sơ.
Nếu hồ sơ đã hợp lệ Công chức tiếp nhận hồ sơ và viết Phiếu hẹn trả kết quả.
Bước 3: Nhận kết quả
Nhận kết quả tại Phòng Hành chính tư pháp – Bổ trợ tư pháp – Sở Tư pháp
Thời gian: Giờ hành chính các ngày làm việc trong tuần.
- Người nhận kết quả xuất trình giấy hẹn trả kết quả.
- Trường hợp ủy quyền nhận kết quả thì phải có giấy ủy quyền và giấy Chứng minh nhân dân của người ủy quyền (kèm theo giấy hẹn trả kết quả).
- Công chức kiểm tra lần cuối kết quả giải quyết và trao trả kết quả.
- Trong trường hợp từ chối, Sở Tư pháp phải thông báo lý do bằng văn bản.
Cách thức thực hiện
Trực tiếp tại Sở Tư pháp hoặc qua hệ thống bưu chính
Thành phần, số lượng hồ sơ
1. Thành phần hồ sơ:
a) Giấy đề nghị chuyển đổi trong đó nêu rõ mục đích, lý do chuyển đổi và cam kết về việc kế thừa toàn bộ quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp của các công ty luật được chuyển đổi;
b) Dự thảo Điều lệ của công ty luật chuyển đổi;
c) Giấy đăng ký hoạt động của công ty luật được chuyển đổi;
d) Danh sách thành viên hoặc luật sư chủ sở hữu; bản sao Thẻ luật sư của các luật sư thành viên hoặc luật sư chủ sở hữu của công ty luật chuyển đổi;
đ) Bản sao giấy tờ chứng minh về trụ sở trong trường hợp có thay đổi về trụ sở.
2. Số lượng hồ sơ: 01 (bộ gốc)
Thời hạn giải quyết
07ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính
Tổ chức
Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính
- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Tư pháp
- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Hành chính tư pháp- Bổ trợ tư pháp
- Cơ quan thực hiện ủy quyền (nếu có): Không
- Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Kết quả thực hiện thủ tục hành chính
Giấy đăng ký hoạt động
Lệ phí
200.000đ/lần cấp
Tên mẫu đơn, mẫu t khai
Không
Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính
Không
Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính
- Luật Luật sư số 65/2006/QH11 ngày 29/6/2006;
- Luật số 20/2012/QH13 ngày 20/11/2012 sửa đổi, bổ sungmột số điều của Luật Luật sư
- Nghị định số 123/2013/NĐ-CP ngày 14/10/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật luật sư.
- Thông tư số 176/2012/TT-BTC ngày 23 tháng 10 năm 2012 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu nộp, quản lý và sử dụng lệ phí đăng ký doanh nghiệp,đăng ký hộ kinh doanh và phí cung cấp thông tin

 
Minh Tiến
 print   send mail
Các tin đã đăng
 • 4. Thủ tục thành lập văn phòng giao dịch của tổ chức hành nghề luật sư   (26/12/2015)
 • 3. Cấp lại giấy đăng ký hoạt động do thay đổi người đại diện của CTTNHH 1 thành viên trở lên   (26/12/2015)
 • 2. Cấp lại giấy đăng ký hoạt động do thay đổi người đại diện của CTTNHH 2 thành viên trở lên   (26/12/2015)
 • 1. Thủ tục chuyển đổi Văn phòng luật sư thành công ty luật   (26/12/2015)
 • 2. Thay đổi nội dung giấy đăng ký hoạt động của TT tư vấn, hỗ trợ hôn nhân và gia đình có yếu tố nướ   (26/12/2015)
 • 1. Thủ tục đăng ký hoạt động của Trung tâm tư vấn, hỗ trợ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài   (26/12/2015)
 • 3. Thủ tục ghi vào sổ hộ tịch việc ly hôn đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền ở nước ngoài   (26/12/2015)
 • 2. Thủ tục đăng ký nhận cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài   (26/12/2015)
 • 1. Thủ tục đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài   (26/12/2015)
 • 4. Chấm dứt hành nghề quản lý, thanh lý tài sản đối với doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản   (26/12/2015)
 • 3. Thay đổi thông tin đăng ký hành nghề của Quản tài viên, doanh nghiệp hành nghề quản lý, thanh lý   (26/12/2015)
 • 2. Đăng ký hành nghề quản lý, thanh lý tài sản đối với doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản   (26/12/2015)
 • 1. Thủ tục đăng ký hành nghề quản lý, thanh lý tài sản với tư cách cá nhân   (26/12/2015)
 • 1. Cấp lại Giấy đăng ký hoạt động của TT tư vấn, hỗ trợ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài   (26/12/2015)
 • 2. Thủ tục chấm dứt hoạt động của trung tâm tư vấn, hỗ trợ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài   (26/12/2015)