Sở Tư pháp
Thứ sáu 15/11/2019
2. Thay đổi nội dung giấy đăng ký hoạt động của TT tư vấn, hỗ trợ hôn nhân và gia đình có yếu tố nướ
 

2. Thủ tục thay đổi nội dung giấy đăng ký hoạt động của Trung tâmtư vấn, hỗ trợ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài
Trình tự thực hiện
 
Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ
Tổ chức (Hội liên hiệp phụ nữ Việt Nam tỉnh) chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.
Bước 2: Nộp hồ sơ
Nộp hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế “một cửa” - Sở Tư pháp tỉnh Lai Châu
Địa chỉ: Tầng 3 – Nhà D - Khu Trung tâm Hành chính – Chính trị tỉnh Lai Châu - Đại lộ Lê Lợi - phường Tân Phong – thành phố Lai Châu - tỉnh Lai Châu.
Thời gian: Giờ hành chính các ngày làm việc trong tuần
+ Sáng từ: 7h30 đến 11h30
+ Chiều từ: 13h30 đến 17h.
Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra hồ sơ:
+ Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì tiếp nhận hồ sơ và viết Phiếu hẹn trả kết quả.
+ Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ theo quy định.
Bước 3: Nhận kết quả:
Nhận kết quả tại Phòng hành chính Tư pháp - Bổ trợ tư pháp - Sở Tư pháp tỉnh Lai Châu
Thời gian: Giờ hành chính các ngày làm việc trong tuần
Công chức kiểm tra lần cuối kết quả giải quyết và trao trả kết quả.
Trong trường hợp từ chối cấp, Sở Tư pháp phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.
Cách thức thực hiện
Trực tiếp tại Sở Tư pháp hoặc gửi qua hệ thống bưu điện đến cơ quan có thẩm quyền.
Thành phần, số lượng hồ sơ
a) Thành phần hồ sơ bao gồm:
- Văn bản đề nghị ghi chú thay đổi, kèm theo giấy đăng ký hoạt động gửi Sở Tư pháp, nơi đăng ký hoạt động (trong trường hợp muốn thay đổi về tên gọi, địa điểm đặt trụ sở).
- Văn bản gửi Sở Tư pháp, nơi đăng ký hoạt động của Trung tâm, trong đó nêu rõ mục đích, nội dung, lý do thay đổi, kèm theo giấy đăng ký hoạt động của Trung tâm. Nếu thay đổi người đứng đầu Trung tâm thì còn phải có Phiếu lý lịch tư pháp của người dự kiến thay thế được cấp chưa quá 03 tháng tính đến ngày nhận hồ sơ. (Trong trường hợp muốn thay đổi người đứng đầu Trung tâm hoặc thay đổi nội dung hoạt động của Trung tâm)
b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ.
Thời hạn giải quyết
- 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ (trong trường hợp muốn thay đổi về tên gọi, địa điểm đặt trụ sở).
- 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ(Trong trường hợp muốn thay đổi người đứng đầu Trung tâm hoặc thay đổi nội dung hoạt động của Trung tâm)
Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính
Tổ chức
Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính
a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Tư pháp
b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Hành chính tư pháp- Bổ trợ tư pháp
d) Cơ quan phối hợp (nếu có): Không.
Kết quả của việc thực hiện thủ tục hành chính
Xác nhận nội dung thay đổi vào giấy đăng ký hoạt động
Phí, lệ phí (nếu có)
 Không
Tên mẫu đơn, tờ khai
 
Không
Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện thủ tục hành chính
Không
Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính
- Nghị định số 126/2014/NĐ-CP ngày 31/12/2014 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Hôn nhân và gia đình.

 
Minh Tiến
 print   send mail
Các tin đã đăng
 • 1. Thủ tục đăng ký hoạt động của Trung tâm tư vấn, hỗ trợ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài   (26/12/2015)
 • 3. Thủ tục ghi vào sổ hộ tịch việc ly hôn đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền ở nước ngoài   (26/12/2015)
 • 2. Thủ tục đăng ký nhận cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài   (26/12/2015)
 • 1. Thủ tục đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài   (26/12/2015)
 • 4. Chấm dứt hành nghề quản lý, thanh lý tài sản đối với doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản   (26/12/2015)
 • 3. Thay đổi thông tin đăng ký hành nghề của Quản tài viên, doanh nghiệp hành nghề quản lý, thanh lý   (26/12/2015)
 • 2. Đăng ký hành nghề quản lý, thanh lý tài sản đối với doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản   (26/12/2015)
 • 1. Thủ tục đăng ký hành nghề quản lý, thanh lý tài sản với tư cách cá nhân   (26/12/2015)
 • 1. Cấp lại Giấy đăng ký hoạt động của TT tư vấn, hỗ trợ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài   (26/12/2015)
 • 2. Thủ tục chấm dứt hoạt động của trung tâm tư vấn, hỗ trợ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài   (26/12/2015)
 • 3. Ghi vào sổ hộ tịch việc nhận cha, mẹ, con của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cq có thẩm   (26/12/2015)
 • 2. Công nhận việc kết hôn của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cq có thẩm quyền của nước ngo   (26/12/2015)
 • 12. Thủ tục chấm dứt tập sự hành nghề công chứng   (26/12/2015)
 • 1. Thủ tục ghi vào sổ hộ tịch việc hủy kết hôn trái pháp luật đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm   (26/12/2015)
 • 11. Thủ tục đăng ký tham dự kiểm tra kết quả tập sự hành nghề công chứng   (26/12/2015)