Sở Tư pháp
Thứ sáu 15/11/2019
2. Thủ tục đăng ký nhận cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài
 

2. Thủ tục đăng ký nhận cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài
Trình tự thực hiện
Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ
Người yêu cầu đăng ký nhận cha, mẹ, con chuẩn bị hồ sơ theo quy định. Khi nộp hồ sơ đăng ký nhận cha, mẹ con một trong hai bên đăng ký kết hôn nộp trực tiếp tại Sở Tư pháp. Không chấp nhận việc nộp hồ sơ đăng ký nhận cha, mẹ, con qua người thứ ba.
Bước 2: Nộp hồ sơ
Nộp hồ sơ tại Phòng Hành chính tư pháp - Bổ trợ tư pháp – Sở Tư pháp
Địa chỉ: Tầng 3 – Nhà D - Khu Trung tâm Hành chính – Chính trị tỉnh Lai Châu - Đại lộ Lê Lợi - phường Tân Phong – thành phố Lai Châu - tỉnh Lai Châu.
Thời gian: Giờ hành chính các ngày làm việc trong tuần
+ Sáng từ: 7h30 đến 11h30;
+ Chiều từ: 13h30 đến 17h.
Cán bộ tiếp nhận hồ sơ có trách nhiệm kiểm tra giấy tờ trong hồ sơ, nếu hồ sơ đầy đủ và hợp lệ thì viết phiếu tiếp nhận hồ sơ, ghi rõ ngày phỏng vấn và ngày trả kết quả.
Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, không hợp lệ, cán bộ tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn hai bên nam, nữ bổ sung, hoàn thiện. Việc hướng dẫn phải ghi vào văn bản, trong đó ghi đầy đủ, rõ ràng loại giấy tờ cần bổ sung, hoàn thiện; cán bộ tiếp nhận hồ sơ ký, ghi rõ họ tên và giao cho người nộp hồ sơ.
Bước 3: Trình tự thực hiện
Sau khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ và lệ phí, Sở Tư pháp có trách nhiệm nghiên cứu, thẩm tra hồ sơ, niêm yết việc nhận cha, mẹ, con tại trụ sở Sở Tư pháp trong thời gian 07 ngày làm việc, đồng thời có văn bản đề nghị Ủy ban nhân dân cấp xã, nơi thường trú của người được nhận là cha, mẹ, con, niêm yết việc nhận cha, mẹ, con.
 Ngay sau khi nhận được văn bản yêu cầu của Sở Tư pháp, Ủy ban nhân dân cấp xã có trách nhiệm niêm yết việc nhận cha, mẹ, con trong thời gian 07 ngày làm việc tại trụ sở Ủy ban nhân dân. Nếu có khiếu nại, tố cáo về việc nhận cha, mẹ, con thì Ủy ban nhân dân cấp xã phải gửi văn bản báo cáo ngay Sở Tư pháp.
Trường hợp nghi vấn hoặc có khiếu nại, tố cáo về việc nhận cha, mẹ, con hoặc có vấn đề cần làm rõ về nhân thân của các bên cha, mẹ, con hoặc giấy tờ trong hồ sơ thì Sở Tư pháp thực hiện xác minh.
Trên cơ sở thẩm tra, xác minh, nếu xét thấy các bên cha, mẹ, con đáp ứng đủ điều kiện nhận cha, mẹ, con thì Giám đốc Sở Tư pháp ký Quyết định công nhận việc nhận cha, mẹ, con.
Trường hợp từ chối công nhận việc nhận cha, mẹ, con thì Sở Tư pháp thông báo bằng văn bản cho người có yêu cầu, trong đó nêu rõ lý do từ chối.
Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày Giám đốc Sở Tư pháp ký Quyết định công nhận việc nhận cha, mẹ, con, trừ trường hợp có lý do chính đáng mà các bên cha, mẹ, con có yêu cầu khác về thời gian thì Sở Tư pháp ghi vào sổ đăng ký việc nhận cha, mẹ, con và trao Quyết định công nhận việc nhận cha, mẹ, con cho các bên cha, mẹ, con. Khi trao Quyết định công nhận cha, mẹ, con, bên nhận và bên được nhận phải có mặt.
Bước 4: Nhận kết quả
Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày Giám đốc Sở Tư pháp ký Quyết định công nhận việc nhận cha, mẹ, con, trừ trường hợp có lý do chính đáng mà các bên cha, mẹ, con có yêu cầu khác về thời gian thì Sở Tư pháp ghi vào sổ đăng ký việc nhận cha, mẹ, con và trao Quyết định công nhận việc nhận cha, mẹ, con cho các bên cha, mẹ, con. Khi trao Quyết định công nhận cha, mẹ, con, bên nhận và bên được nhận phải có mặt.
Cách thức thực hiện
Trực tiếp tại Sở Tư pháp.
Thành phần, số lượng hồ sơ
1. Thành phần hồ sơ: 
Mỗi bên phải có các giấy tờ sau đây:
a) Tờ khai đăng ký nhận cha, mẹ, con theo mẫu quy định;
b) Bản sao một trong các giấy tờ để chứng minh về nhân thân, như Chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu (đối với công dân Việt Nam cư trú ở trong nước), Hộ chiếu hoặc giấy tờ có giá trị thay thế như Giấy thông hành hoặc Thẻ cư trú (đối với người nước ngoài, công dân Việt Nam định cư ở nước ngoài);
c) Bản sao Giấy khai sinh của người được nhận là con trong trường hợp nhận con; của người nhận cha, mẹ trong trường hợp xin nhận cha, mẹ;
d) Giấy tờ hoặc chứng cứ khác chứng minh quan hệ cha, con hoặc mẹ, con;
đ) Bản sao sổ hộ khẩu hoặc sổ tạm trú (đối với công dân Việt Nam cư trú ở trong nước), bản sao Thẻ thường trú (đối với người nước ngoài thường trú tại Việt Nam) của người được nhận là cha, mẹ, con.
2. Số lượng hồ sơ: 01 bộ
Thời hạn giải quyết
25 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ giấy tờ hợp lệ. Trường hợp phải xác minh được kéo dài thêm 10 ngày.
Đối tượng thực hiện
Cá nhân
Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính
- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Tư pháp tỉnh Lai Châu
- Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục TTHC: Phòng Hành chính- Bổ trợ tư pháp
- Cơ quan phối hợp thực hiện: Ủy ban nhân dân cấp xã.
Kết quả thực hiện thủ tục hành chính
Quyết định công nhận về việc cha, mẹ, con
Lệ phí
1.500.000 đồng
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai
- Tờ khai đăng ký việc nhận conMẫu TP/HT-2012-TKCMC.1;
- Tờ khai đăng ký việc nhận cha, mẹ
(Dùng cho trường hợp cha/mẹ/người giám hộ nhận mẹ/cha cho con chưa thành niên hoặc đã thành niên nhưng mất năng lực hành vi dân sự) theo Mẫu TP/HT-2012-TKNCM.2;
- Tờ khai đăng ký việc nhận cha, mẹ (Dùng cho trường hợp con đã thành niên nhận cha, mẹ) theo Mẫu TP/HT-2012-TKNCM.3.
(Các mẫu tờ khai trên ban hành kèm theo Thông tư số 05/2012/ TT-BTP ngày 23/5/2012 của Bộ Tư pháp)
Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính
Việc nhận cha, mẹ, con giữa công dân Việt Nam với người nước ngoài, giữa công dân Việt Nam với nhau mà ít nhất một bên định cư ở nước ngoài, giữa người nước ngoài với nhau mà ít nhất một bên thường trú tại Việt Nam theo quy định của Nghị định này chỉ được thực hiện nếu bên nhận và bên được nhận đều còn sống vào thời điểm nộp hồ sơ; việc nhận cha, mẹ, con là tự nguyện và không có tranh chấp về việc nhận cha, mẹ, con.
Trường hợp một hoặc cả hai bên không còn sống tại thời điểm nộp hồ sơ hoặc có tranh chấp về xác định cha, mẹ, con thì vụ việc do Tòa án giải quyết.
Trong trường hợp người được nhận là con chưa thành niên thì phải có sự đồng ý của mẹ hoặc cha, trừ trường hợp mẹ hoặc cha đã chết, mất tích, mất năng lực hành vi dân sự. Nếu con chưa thành niên từ đủ chín tuổi trở lên thì việc nhận cha, mẹ, con phải có sự đồng ý của người con đó.
Con đã thành niên nhận cha không phải có sự đồng ý của mẹ, nhận mẹ không phải có sự đồng ý của cha.
Trường hợp con chưa thành niên nhận cha thì mẹ làm thủ tục nhận cha cho con, nhận mẹ thì cha làm thủ tục cho con. Trường hợp con chưa thành niên nhận cha mà người mẹ đã chết, mất tích, mất năng lực hành vi dân sự hoặc nhận mẹ mà người cha đã chết, mất tích, mất năng lực hành vi dân sự thì người giám hộ làm thủ tục nhận cha hoặc nhận mẹ cho con.
Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính
 
- Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014;
- Nghị định 126/2014/NĐ-CP ngày 31/12/2014 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Hôn nhân và gia đình.
- Thông tư số 05/2012/TT-BTP ngày 23/5/2012 của Bộ Tư pháp Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 08.a/2010/TT-BTP ngày 25 tháng 3 năm 2010 của Bộ Tư pháp về việc ban hành và hướng dẫn việc ghi chép, lưu trữ, sử dụng sổ, biểu mẫu hộ tịch;
- Quyết định số 24/2014/QĐ-UBND ngày 20/8/2014 ban hành danh mục, mức thu phí,tỷ lệ phần trăm trích nộp ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Lai Châu.

  

Tải về: Mẫu đơn, tờ khai

 
Minh Tiến
 print   send mail
Các tin đã đăng
 • 1. Thủ tục đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài   (26/12/2015)
 • 4. Chấm dứt hành nghề quản lý, thanh lý tài sản đối với doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản   (26/12/2015)
 • 3. Thay đổi thông tin đăng ký hành nghề của Quản tài viên, doanh nghiệp hành nghề quản lý, thanh lý   (26/12/2015)
 • 2. Đăng ký hành nghề quản lý, thanh lý tài sản đối với doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản   (26/12/2015)
 • 1. Thủ tục đăng ký hành nghề quản lý, thanh lý tài sản với tư cách cá nhân   (26/12/2015)
 • 1. Cấp lại Giấy đăng ký hoạt động của TT tư vấn, hỗ trợ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài   (26/12/2015)
 • 2. Thủ tục chấm dứt hoạt động của trung tâm tư vấn, hỗ trợ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài   (26/12/2015)
 • 3. Ghi vào sổ hộ tịch việc nhận cha, mẹ, con của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cq có thẩm   (26/12/2015)
 • 2. Công nhận việc kết hôn của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cq có thẩm quyền của nước ngo   (26/12/2015)
 • 12. Thủ tục chấm dứt tập sự hành nghề công chứng   (26/12/2015)
 • 1. Thủ tục ghi vào sổ hộ tịch việc hủy kết hôn trái pháp luật đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm   (26/12/2015)
 • 11. Thủ tục đăng ký tham dự kiểm tra kết quả tập sự hành nghề công chứng   (26/12/2015)
 • 10. Thủ tục thay đổi nơi tập sự hành nghề công chứng   (26/12/2015)
 • 9. Thủ tục đăng ký tập sự lại hành nghề công chứng   (26/12/2015)
 • 8. Thủ tục đăng ký tập sự hành nghề công chứng   (26/12/2015)