Lĩnh vực Thương mại
Thứ sáu 15/11/2019
2. Cấp lại giấy phép kinh doanh bán lẻ sản phẩm thuốc lá (TH bị mất, bị rách, bị cháy, bị tiêu huỷ)
 
2. Cấp lại giấy phép kinh doanh bán lẻ sản phẩm thuốc lá (Trong trường hợp Giấy phép kinh doanh bán lẻ sản phẩm thuốc lá bị mất, bị rách, bị cháy, bị tiêu huỷ)

Trình tự thực hiện
Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định
Bước 2: Nộp hồ sơ
- Nộp hồ sơ tại: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thực hiện theo cơ chế “Một cửa” thuộc Văn phòng HĐND-UBND các huyện, thành phố.
- Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần trong giờ hành chính (trừ ngày lễ, tết được nghỉ theo quy định).
- Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ.
+ Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn giao cho người đến nộp hồ sơ.
+ Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn một lần đầy đủ các thông tin để người đến nộp hồ sơ bổ sung, làm lại.
Bước 3: Nhận kết quả
- Nhận kết quả tại: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thực hiện theo cơ chế “Một cửa” thuộc Văn phòng HĐND-UBND các huyện, thành phố.
- Công chức trả kết quả viết phiếu thu nộp lệ phí theo quy định của Nhà nước.
- Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần trong giờ hành chính (trừ ngày lễ, tết được nghỉ theo quy định).
Trong trường hợp nhận hộ, người đến nhận hộ phải có giấy uỷ quyền và chứng minh nhân dân của người uỷ quyền.
Cách thức thực hiện:
Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính
Thành phần, số lượng hồ sơ:
a) Hồ sơ đề nghị cấp lại trong trường hợp Giấy phép kinh doanh bán lẻ sản phẩm thuốc lá bị mất, bị rách, bị cháy, bị tiêu huỷ, hết hiệu lực, hình thức khác, gồm:
- Đơn đề nghị cấp lại giấy phép kinh doanh bán lẻ sản phẩm thuốc lá (theo Phụ lục 56 Thông tư số 21/2013/TT-BCT ngày 25 tháng 9 năm 2013 của Bộ Công thương).
- Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá đã được cấp (nếu có).
b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ
Thời hạn giải quyết:
Thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:
Cá nhân, tổ chức
Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:
- Cơ quan có thẩm quyền quyết định, Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Kinh tế thành phố, Phòng Công thương các huyện.
- Cơ quan phối hợp: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thực hiện theo cơ chế “Một cửa” thuộc Văn phòng HĐND-UBND các huyện, thành phố.
Kết quả thực hiện TTHC:
Giấy phép.
Lệ phí:
- Phí thẩm định kinh doanh hàng hoá, dịch vụ hạn chế kinh doanh thuộc lĩnh vực thương mại là 1.200.000 đồng/điểm kinh doanh/lần thẩm định.
- Lệ phí cấp Giấy phép nhận đủ điều kiện kinh doanh: 200.000 đồng/giấy/lần cấp.
Phí và lệ phí đối với tổ chức, cá nhân kinh doanh hang hoá tại các khu vực khác (ngoài các thành phố trực thuộc Trung ương, khu vực thành phố, thị xã trực thuộc tỉnh) bằng 50% (năm mươi phần trăm) mức thu tương ứng của lệ phí và phí thẩm định
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:
Đơn đề nghị cấp lại Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá.
Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC:
1. Thương nhân có đang ký ngành nghề kinh doanh bán lẻ sản phẩm thuốc lá.
2. Có địa điểm kinh doanh cố định, địa chỉ rõ ràng, đảm bảo các yêu cầu về kỹ thuật, trang thiết bị theo quy định. 
3. Diện tích điểm kinh doanh dành cho thuốc lá tối thiểu phải có từ 03m2 trở lên.
4. Có văn bản giới thiệu hoặc hợp đồng mua bán của các doanh nghiệp bán buôn sản phẩm thuốc lá.
5. Phù hợp với quy hoạch hệ thống mạng lưới mua bán sản phẩm thuốc lá được cấp có thẩm quyền phê duyệt. 
Căn cứ pháp lý của TTHC
Nghị định số 67/2013/NĐ-CP ngày 27 tháng 6 năm 2013 của Chính phủ; Thông tư số 21/2013/TT-BCT ngày 25 tháng 9 năm 2013 của Bộ Công Thương quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 67/2013/NĐ-CP ngày 27/6/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá về kinh doanh thuốc lá;
Thông tư số 77/2012/TT-BTC ngày 16 tháng 5 năm 2012 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định kinh doanh hàng hoá, dịch vụ hạn chế kinh doanh; phí thẩm định kinh doanh hàng hoá, dịch vụ kinh doanh có điều kiện thuộc lĩnh vực thương mại; lệ phí cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh; lệ phí cấp Giấy phép kinh doanh thuộc lĩnh vực thương mại và lệ phí cấp Giấy phép thành lập Sở Giao dịch hàng hoá.

   

Tải về: Mẫu đơn, tờ khai

 
Minh Tiến
 print   send mail
Các tin đã đăng
  • 1. Cấp giấy phép kinh doanh bán lẻ sản phẩm thuốc lá   (07/12/2015)
  • 6. Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh   (07/12/2015)
  • 5.2. Cấp lại Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh (TH bị mất, bị tiêu hủy, bị r   (07/12/2015)
  • 5.1. Cấp lại Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh (TH hết hiệu lực)   (07/12/2015)
  • 4. Cấp Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh   (07/12/2015)
  • 3. Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép kinh doanh bán lẻ sản phẩm rượu   (07/12/2015)
  • 2.2. Cấp lại Giấy phép kinh doanh bán lẻ sản phẩm rượu (TH bị mất, bị tiêu hủy toàn bộ, một phần...)   (07/12/2015)
  • 2.1. Cấp lại Giấy phép kinh doanh bán lẻ sản phẩm rượu (TH GP hết hiệu lực)   (07/12/2015)
  • 1. Cấp giấy phép kinh doanh bán lẻ sản phẩm rượu   (07/12/2015)