lĩnh vực Tư pháp
Thứ ba 12/11/2019
10. Thủ tục chứng thực văn bản thỏa thuận phân chia di sản mà di sản là động sản
 

10. Thủ tục chứng thực văn bản thỏa thuận phân chia di sản mà di sản động sản
Trình tự thực hiện
Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định
Bước 2: Nộp hồ sơ:
- Địa điểm: Tại phòng Tư pháp cấp huyện.
- Thời gian: Giờ hành chính các ngày làm việc trong tuần (trừ ngày lễ, ngày nghỉ).
+ Sáng từ: 7h30 đến 11h30;
+ Chiều từ: 13h30 đến 17h.
- Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:
Bước 3: Trình tự thực hiện
+ Người yêu cầu chứng thực nộp 01 bộ hồ sơ yêu cầu chứng thực.
+ Người thực hiện chứng thực kiểm tra giấy tờ trong hồ sơ yêu cầu chứng thực, nếu đầy đủ, tại thời điểm chứng thực các bên tham gia văn bản thỏa thuận tự nguyện, minh mẫn và nhận thức, làm chủ được hành vi của mình thì thực hiện chứng thực.
+ Các bên tham gia thỏa thuận phân chia di sản phải ký trước mặt người thực hiện chứng thực.
+ Trường hợp người yêu cầu chứng thực không ký được thì phải điểm chỉ; nếu người đó không đọc được, không nghe được, không ký, không điểm chỉ được thì phải có 02 (hai) người làm chứng. Người làm chứng phải có đủ năng lực hành vi dân sự và không có quyền, lợi ích hoặc nghĩa vụ liên quan đến giao dịch.
+ Người thực hiện chứng thực ghi lời chứng theo mẫu quy định; ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu của cơ quan thực hiện chứng thực và ghi vào sổ chứng thực. Đối với văn bản thỏa thuận từ 02 (hai) trang trở lên, thì từng trang phải được đánh số thứ tự, chữ ký của người yêu cầu chứng thực và người thực hiện chứng thực; số lượng trang và lời chứng được ghi tại trang cuối của văn bản thỏa thuận. Trường hợp văn bản thỏa thuận có từ 02 (hai) tờ trở lên thì phải đóng dấu giáp lai.
+ Trường hợp phải phiên dịch thì người phiên dịch có trách nhiệm dịch đầy đủ, chính xác nội dung của văn bản thỏa thuận nội dung lời chứng cho người yêu cầu chứng thực và ký vào từng trang văn bản thỏa thuận với tư cách là người phiên dịch.
Bước 4: Trả kết quả
- Địa điểm: Tại phòng Tư pháp cấp huyện
- Thời gian: Giờ hành chính các ngày làm việc trong tuần (trừ ngày lễ, ngày nghỉ).
+ Sáng từ: 7h30 đến 11h30;
+ Chiều từ: 13h30 đến 17h.
- Người nhận kết quả xuất trình giấy hẹn trả kết quả, nộp lệ phí theo quy định.
- Trường hợp ủy quyền nhận kết quả thì phải có giấy ủy quyền và giấy Chứng minh nhân dân của người ủy quyền (kèm theo giấy hẹn trả kết quả).
Cách thức thực hiện
Nộp hồ sơ trực tiếp tại Phòng Tư pháp
Thành phần, số lượng hồ sơ
a) Thành phần hồ sơ:
Người yêu cầu chứng thực nộp 01 (một) bộ hồ sơ yêu cầu chứng thực, gồm các giấy tờ sau đây:
- Dự thảo văn bản thỏa thuận phân chia di sản;
- Bản sao Giấy chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu còn giá trị sử dụng của người yêu cầu chứng thực (xuất trình kèm theo bản chính để đối chiếu);
- Bản sao giấy chứng nhận quyền sở hữu, quyền sử dụng hoặc bản sao giấy tờ thay thế được pháp luật quy định đối với tài sản mà pháp luật quy định phải đăng ký quyền sở hữu, quyền sử dụng trong trường hợp hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản đó (xuất trình kèm theo bản chính để đối chiếu)
b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ
Thời hạn giải quyết
Không quá 02 (hai) ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ yêu cầu chứng thực hoặc có thể kéo dài hơn theo thỏa thuận bằng văn bản với người yêu cầu chứng thực.
Đối tượng thực hiện
Cá nhân; tổ chức
Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính
- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Phòng Tư pháp cấp huyện;
- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Tư pháp cấp huyện;
 - Cơ quan phối hợp: không
Kết quả thực hiện thủ tục hành chính
Văn bản thoả thuận phân chia di sản được chứng thực.
Lệ phí
30.000 đồng/ trường hợp
Tên mẫu đơn, mẫu t khai
 
Không
Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC
Không
Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính
+ Nghị định số 23/2015/NĐ-CP ngày 16/02/2015 của Chính phủ về cấp bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký và chứng thực hợp đồng, giao dịch;
+ Thông tư liên tịch số 158/2015/TTLT-BTC-BTP ngày 12/10/2015 của Bộ Tài chính và Bộ Tư pháp quy định về mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý lệ phí chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký, chứng thực hợp đồng, giao dịch.

 
Minh Tiến
 print   send mail
Các tin đã đăng
 • 9. Thủ tục chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản   (07/12/2015)
 • 8. Thủ tục chứng thực chữ ký người dịch mà người dịch không phải là cộng tác viên dịch thuật   (07/12/2015)
 • 6. Thủ tục cấp bản sao có chứng thực từ bản chính hợp đồng, giao dịch đã được chứng thực   (07/12/2015)
 • 7. Thủ tục chứng thực chữ ký người dịch mà người dịch là cộng tác viên dịch thuật của Phòng Tư pháp   (07/12/2015)
 • 5. Thủ tục sửa lỗi sai sót trong hợp đồng, giao dịch   (07/12/2015)
 • 4. Thủ tục chứng thực việc sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hợp đồng, giao dịch   (07/12/2015)
 • 3. Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (TH điểm chỉ, không ký, không điểm chỉ)   (07/12/2015)
 • 2. Chứng thực bản sao từ bản chính do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài cấp, chứng nhận   (07/12/2015)
 • 1. Chứng thực bản sao từ bản chính, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc c   (07/12/2015)
 • Chứng thực hợp đồng cho mượn nhà   (21/01/2014)
 • Cấp bản sao từ sổ gốc (Áp dụng chung cho các cơ quan, tổ chức đang quản lý sổ gốc)   (21/01/2014)
 • Chứng thực chữ ký của người dịch trong các giấy tờ, văn bản từ tiếng nước ngoài sang tiếng Việt hoặc   (21/01/2014)
 • Cấp bản sao giấy tờ hộ tịch từ sổ hộ tịch   (21/01/2014)
 • Thay đổi, cải chính hộ tịch cho người từ đủ 14 tuổi trở lên; xác định lại dân tộc, xác định lại giới   (21/01/2014)
 • Cấp lại bản chính giấy khai sinh   (21/01/2014)