Lĩnh vực Lao động TBXH cấp xã
Thứ sáu 15/11/2019
1. Thủ tục đề nghị giải quyết chế độ ưu đãi đối với người hoạt động cách mạng hoặc hoạt động kháng c
 

1. Thủ tục đề nghị giải quyết chế độ ưu đãi đối với người hoạt động cách mạng hoặc hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù, đày
Trình tự thực hiện:
Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ
Cá nhân chuẩn bị đầy đủ hồ theo quy định
Bước2: Nộp hồ sơ
- Địa điểm: Tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế "một cửa'' - Ủy ban nhân dân cấp xã.
-Thời gian: Vào các ngày trong tuần (Trừ ngày nghỉ, ngày lễ, ngày tết).
- Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính hợp pháp của hồ sơ, nếu hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn trả kết quả. Trong trường hợp hồ sơ còn thiếu hoặc không hợp lệ thì công chức nhận hồ sơ hướng dẫn một lần đầy đủ các thông tin để người nộp bổ sung, hoàn thiện hồ sơ thủ tục theo đúng quy định.
Bước3: Xét duyệt hồ sơ
- Ủy ban nhân dân cấp xã trong thời gian 5 ngày kể từ ngày nhận được bản khai, có trách nhiệm xác nhận các yếu tố trong bản khai, lập danh sách đề nghị gửi Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội;
- Sau khi ra Quyết định, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội gửi kết quả đến phòng Lao động - Thương binh và Xã hội cấp huyện. Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội cấp huyện có trách nhiệm gửi kết quả về UBND cấp xã.
Bước 4: Nhận kết quả
- Địa điểm: Tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế "một cửa'' - Ủy ban nhân dân cấp xã.
-Thời gian: Vào các ngày trong tuần (Trừ ngày nghỉ, ngày lễ, ngày tết).
- Khi đến nhận kết quả cá nhân phải mang theo giấy hẹn và chứng minh nhân dân; Trường hợp nhận hộ phải mang thêm Chứng minh nhân dân của cả hai người (người ủy quyền và người được ủy quyền) và giấy ủy quyền của người ủy quyền đến nhận hộ.
Cách thức thực hiện:
Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính hoặc qua đường Bưu điện
Thành phần, số lượng hồ sơ:
Thành phần hồ sơ, bao gồm:
1. Đối với trường hợp đã hưởng trợ cấp 01 lần:
- Bản khai cá nhân (Mẫu TĐ1)
2. Đối với trường hợp chưa được hưởng trợ cấp 01 lần:
- Bản khai cá nhân (Mẫu TĐ2).
Trường hợp người hoạt động cách mạng hoặc hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù, đày đã chết thì đại diện thân nhân lập bản khai (TĐ3) kèm biên bản ủy quyền (Mẫu UQ);
- Bản sao một trong các giấy tờ: Lý lịch cán bộ, lý lịch Đảng viên (lập từ ngày 01/01/1995 trở về trước); hồ sơ hưởng chế độ Bảo hiểm có xác định nơi bị tù, thời gian bị tù.
Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)
Thời hạn giải quyết:
05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ các giấy tờ hợp lệ theo quy định.
Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:
Cá nhân
Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:
- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND cấp xã.
- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: UBND cấp xã.
- Cơ quan phối hợp: Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội cấp huyện
Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:
Danh sách kèm văn bản đề nghị của UBND cấp xã.
Lệ phí:
Không
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:
- Bản khai cá nhân dùng cho người hoạt động cách mạng, hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù, đày đã hưởng trợ cấp một lần (Mẫu TĐ1);
- Bản khai cá nhân dùng cho người hoạt động cách mạng, hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù, đày (Mẫu TĐ2).
- Bản khai cá nhân dùng cho thân nhân người hoạt động cách mạng, hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù, đày (Mẫu TĐ3).
- Biên bản ủy quyền (Mẫu UQ)
Ban hành kèm theo Thông tư số 05/2013/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ngày 15/5/2013 Hướng dẫn về thủ tục lập hồ sơ, thực hiện chế độ ưu đãi người có công với cách mạng và thân nhân.
Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:
Không
Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
- Pháp lệnh số 26/2005/PL -UBTVQH ngày 29/6/2005 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội về thực hiện chính sách ưu đãi đối với người có công;
- Pháp lệnh Số 04/2012/PL-UBTVQH13 ngày 16 tháng 07 năm 2012 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng
- Nghị định số 31/2013/NĐ-CP ngày 09/4/2013 của Chính phủ quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng.
- Thông tư số 05/2013/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ngày 15/5/2013 Hướng dẫn về thủ tục lập hồ sơ, thực hiện chế độ ưu đãi người có công với cách mạng và thân nhân.

  

Tải về: Mẫu đơn, tờ khai

 
Minh Tiến
 print   send mail
Các tin đã đăng
 • 7. Thủ tục đề nghị đổi hoặc cấp lại Bằng "Tổ quốc ghi công"   (26/09/2014)
 • 6. Thủ tục xác nhận vào giấy đề nghị đi thăm viếng mộ hoặc di chuyển hài cốt liệt sĩ   (26/09/2014)
 • 5. Thủ tục đề nghị giải quyết trợ cấp tiền tuất hàng tháng khi người có công từ trần   (26/09/2014)
 • 4. Thủ tục đề nghị giải quyết trợ cấp mai táng phí và trợ cấp một lần khi người có công với cách mạ   (26/09/2014)
 • 3. Thủ tục đề nghị giải quyết chế độ trợ cấp một lần đối với người hoạt động kháng chiến giải phóng   (26/09/2014)
 • 2. Đề nghị hưởng chế độ ưu đãi đối với con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hoá   (26/09/2014)
 • 1. Đề nghị hưởng chế độ ưu đãi đối với người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hoá học   (26/09/2014)
 • 14. Thủ tục đề nghị giải quyết chế độ đối với người có công giúp đỡ cách mạng   (26/09/2014)
 • 14. Thủ tục đề nghị giải quyết chế độ đối với người có công giúp đỡ cách mạng   (26/09/2014)
 • 13. Thủ tục đề nghị mua Bảo hiểm Y tế cho người có công   (26/09/2014)
 • 12. Thủ tục đề nghị giải quyết chế độ ưu đãi đối với Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng   (26/09/2014)
 • 11. Thủ tục đề nghị giải quyết chế độ ưu đãi đối với Bà mẹ Việt Nam anh hùng   (26/09/2014)
 • 10. Thủ tục đề nghị cấp tiền hỗ trợ về nhà ở cho người có công với cách mạng   (26/09/2014)
 • 9. Thủ tục đề nghị giải quyết chế độ đối với thân nhân liệt sĩ   (26/09/2014)
 • 8. Thủ tục đề nghị hỗ trợ mai táng phí đối với người khuyết tật   (26/09/2014)