Lĩnh vực Lao động TBXH cấp xã
Thứ ba 12/11/2019
6. Thủ tục xác nhận vào giấy đề nghị đi thăm viếng mộ hoặc di chuyển hài cốt liệt sĩ
 

6. Thủ tục xác nhận vào giấy đề nghị đi thăm viếng mộ hoặc di chuyển hài cốt liệt sĩ
Trình tự thực hiện:
Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ
Thân nhân Liệt sỹ chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định.
Bước 2: Nộp hồ sơ
-Địa điểm: Tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế “một cửa” - UBND cấp xã.
-Thời gian: Vào các ngày trong tuần (Trừ ngày nghỉ, ngày lễ, ngày tết).
- Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính hợp pháp của hồ sơ, nếu hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn trả kết quả. Trong trường hợp hồ sơ còn thiếu hoặc không hợp lệ thì công chức nhận hồ sơ hướng dẫn một lần đầy đủ các thông tin để người nộp bổ sung, hoàn thiện hồ sơ thủ tục theo đúng quy định.
Bước 3: Nhận kết quả
-Địa điểm: Tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế “một cửa” - UBND cấp xã.
- Thời gian: Vào các ngày trong tuần (Trừ ngày nghỉ, ngày lễ, ngày tết).
- Khi đến nhận kết quả cá nhân phải mang theo giấy hẹn và chứng minh nhân dân; Trường hợp nhận hộ phải mang thêm Chứng minh nhân dân của cả hai người (người ủy quyền và người được ủy quyền) và giấy ủy quyền của người ủy quyền đến nhận hộ.
Cách thức thực hiện:
Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính.
Thành phần, số lượng hồ sơ:
Thành phần hồ sơ, bao gồm:
- Giấy báo tin mộ liệt sĩ của Sở Lao động - Thương binh và xã hội hoặc xác nhận mộ của cơ quan quản lý nghĩa trang;
- Giấy đề nghị đi thăm viếng mộ liệt sỹ hoặc đề nghị di chuyển hài cốt liệt sĩ.
Số lượng hồ sơ: 01 bộ
Thời hạn giải quyết:
Văn bản không quy định cụ thể
Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:
Cá nhân
Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:
- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND cấp xã.
- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: UBND cấp xã.
- Cơ quan phối hợp: Không
Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:
Xác nhận của UBND xã vào Giấy đề nghị đi thăm viếng mộ liệt sỹ hoặc đề nghị di chuyển hài cốt liệt sĩ
Lệ phí:
Không
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:
Không
Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:
Không
Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
- Pháp lệnh số 26/2005/PL -UBTVQH ngày 29/6/2005 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội thực hiện chính sách ưu đãi đối với người có công;
Pháp lệnh số 04/2012/PL -UBTVQH ngày 16/7/2012 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội về sửa đổi, bổ sung một số điều của pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng;
 - Nghị định số 31/2013/NĐ-CP ngày 09/4/2013 của Chính phủ quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng.
Thông tư số 01/2008/TTLT-BLĐTBXH- BTC ngày 29 tháng 01 năm 2008 của liên Bộ: Bộ LĐTBXH, Bộ Tài chính hướng dẫn thủ tục và mức hỗ trợ thân nhân liệt sĩ đi thăm viếng mộ và di chuyển hài cốt liệt sĩ.

 
Minh Tiến
 print   send mail
Các tin đã đăng
 • 5. Thủ tục đề nghị giải quyết trợ cấp tiền tuất hàng tháng khi người có công từ trần   (26/09/2014)
 • 4. Thủ tục đề nghị giải quyết trợ cấp mai táng phí và trợ cấp một lần khi người có công với cách mạ   (26/09/2014)
 • 3. Thủ tục đề nghị giải quyết chế độ trợ cấp một lần đối với người hoạt động kháng chiến giải phóng   (26/09/2014)
 • 2. Đề nghị hưởng chế độ ưu đãi đối với con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hoá   (26/09/2014)
 • 1. Đề nghị hưởng chế độ ưu đãi đối với người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hoá học   (26/09/2014)
 • 14. Thủ tục đề nghị giải quyết chế độ đối với người có công giúp đỡ cách mạng   (26/09/2014)
 • 14. Thủ tục đề nghị giải quyết chế độ đối với người có công giúp đỡ cách mạng   (26/09/2014)
 • 13. Thủ tục đề nghị mua Bảo hiểm Y tế cho người có công   (26/09/2014)
 • 12. Thủ tục đề nghị giải quyết chế độ ưu đãi đối với Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng   (26/09/2014)
 • 11. Thủ tục đề nghị giải quyết chế độ ưu đãi đối với Bà mẹ Việt Nam anh hùng   (26/09/2014)
 • 10. Thủ tục đề nghị cấp tiền hỗ trợ về nhà ở cho người có công với cách mạng   (26/09/2014)
 • 9. Thủ tục đề nghị giải quyết chế độ đối với thân nhân liệt sĩ   (26/09/2014)
 • 8. Thủ tục đề nghị hỗ trợ mai táng phí đối với người khuyết tật   (26/09/2014)
 • 7. Thủ tục xét và đề nghị hỗ trợ kinh phí chăm sóc đối với người khuyết tật đang mang thai hoặc nuôi   (26/09/2014)
 • 6. Thủ tục xét và đề nghị hỗ trợ kinh phí chăm sóc đối với người nhận nuôi dưỡng, chăm sóc người khu   (26/09/2014)