Kế hoạch tập huấn sử dụng chữ ký số và văn bản điện tử năm 2019    (22/08/2019)

Ngày 21/8, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 1772/KH-UBND về việc tập huấn sử dụng chữ ký số và văn bản điện tử trên địa bàn tỉnh Lai Châu năm 2019.

Tin mới

Thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2019

Trong 6 tháng đầu năm 2019, cùng với sự nỗ lực của các cấp, các ngành, Nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp trong tỉnh, tình hình kinh tế - xã hội đạt kết quả tích cực, toàn diện trên các ngành, lĩnh vực.

 

 

Tăng cường bảo đảm an toàn, an ninh mạng nhằm cải thiện chỉ số xếp hạng của Việt Nam

 UBND tỉnh ban hành Công văn số 1746/UBND-VX về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 07/6/2019 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường bảo đảm an toàn, an ninh mạng nhằm cải thiện chỉ số xếp hạng của Việt Nam.

Triển khai Chương trình mỗi xã một sản phẩm

Đến năm 2020 hoàn thiện, nâng cấp chuẩn hoá 51 sản phẩm của các địa phương, triển khai ít nhất 4 bản du lịch; tập trung vào đa dạng hóa, chế biến sâu các sản phẩm theo chuỗi giá trị… Đây là một trong những mục tiêu cụ thể được đề cập trong Kế hoạch Triển khai Chương trình Mỗi xã một sản phẩm trên địa bàn tỉnh Lai Châu giai đoạn 2019-2020.