Sở Tư pháp
Thứ ba 22/10/2019
Các tin đã đăng
 • 10. Phê duyệt tổ chức Đại hội nhiệm kỳ, phương án xây dựng Ban Chủ nhiệm, HĐ khen thưởng...   (26/12/2015)
 • 11. Thủ tục phê chuẩn kết quả Đại hội Đoàn luật sư   (26/12/2015)
 • 9. Thủ tục đăng ký hành nghề luật sư với tư cách cá nhân   (26/12/2015)
 • 8. Thủ tục cấp giấy đăng ký hoạt động cho chi nhánh của tổ chức hành nghề luật sư   (26/12/2015)
 • 7. Thủ tục cấp giấy đăng ký hoạt động cho tổ chức hành nghề luật sư   (26/12/2015)
 • 6. Thủ tục thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của tổ chức hành nghề luật sư   (26/12/2015)
 • 4. Thủ tục thành lập văn phòng giao dịch của tổ chức hành nghề luật sư   (26/12/2015)
 • 5. Thủ tục chuyển đổi công ty luật trách nhiệm hữu hạn và công ty luật hợp danh   (26/12/2015)
 • 3. Cấp lại giấy đăng ký hoạt động do thay đổi người đại diện của CTTNHH 1 thành viên trở lên   (26/12/2015)
 • 2. Cấp lại giấy đăng ký hoạt động do thay đổi người đại diện của CTTNHH 2 thành viên trở lên   (26/12/2015)
 • 1. Thủ tục chuyển đổi Văn phòng luật sư thành công ty luật   (26/12/2015)
 • 2. Thay đổi nội dung giấy đăng ký hoạt động của TT tư vấn, hỗ trợ hôn nhân và gia đình có yếu tố nướ   (26/12/2015)
 • 1. Thủ tục đăng ký hoạt động của Trung tâm tư vấn, hỗ trợ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài   (26/12/2015)
 • 3. Thủ tục ghi vào sổ hộ tịch việc ly hôn đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền ở nước ngoài   (26/12/2015)
 • 2. Thủ tục đăng ký nhận cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài   (26/12/2015)