Sở Lao động - TB&XH
Thứ ba 22/10/2019

 

Trợ cấp hàng tháng đối với thanh niên xung phong đã hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến

 

 

Trợ cấp một lần đối với thanh niên xung phong đã hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến

Thủ tục xác nhận vào đơn đề nghị di chuyển hài cốt liệt sĩ; đơn đề nghị thăm viếng mộ liệt sĩ

Thủ tục cấp giấy giới thiệu đi thăm viếng mộ liệt sĩ; đề nghị di chuyển hài cốt liệt sĩ.

Xác nhận mộ đang quản lý trong nghĩa trang

Thủ tục hỗ trợ thăm viếng, di chuyển hài cốt liệt sĩ

Thủ tục mua Bảo hiểm Y tế cho người có công và thân nhân

Thủ tục di chuyển hồ sơ người có công với cách mạng

Thủ tục hưởng lại chế độ ưu đãi đối với người có công hoặc thân nhân trong các trường hợp:

 Thủ tục hưởng lại chế độ ưu đãi đối với người có công hoặc thân nhân trong các trường hợp:
- Bị tạm đình chỉ chế độ do bị kết án tù đã chấp hành xong hình phạt tù;
- Bị tạm đình chỉ do xuất cảnh trái phép nay trở về nước cư trú;
- Đã đi khỏi địa phương nhưng không làm thủ tục di chuyển hồ sơ nay quay lại đề nghtiếp tc hưởng chế đ;
- Bị tạm đình chỉ chế độ chờ xác minh của cơ quan điều tra.

Thủ tục sửa đổi thông tin cá nhân (họ, tên, chữ đệm; ngày, tháng, năm sinh; quê quán) trong hồ sơ người có công đối với các trường hợp hồ sơ do ngành Lao động - Thương binh và Xã hội  đang quản lý

Thủ tục giám định lại thương tật do vết thương cũ tái phát và điều chỉnh chế độ 

Thủ tục giải quyết chế độ người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế

Thủ tục giải quyết chế độ đối với người hoạt động cách mạng hoặc hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù, đày 

Thủ tục giải quyết chế độ thờ cúng liệt sỹ

Các tin đã đăng
 • Thủ tục giải quyết trợ cấp ưu đãi đối với người có công giúp đỡ cách mạng   (31/05/2017)
 • Hồ sơ hưởng chế độ đối với con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hoá học   (31/05/2017)
 • Thủ tục giải quyết hưởng chế độ ưu đãi người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hoá học   (31/05/2017)
 • Thủ tục giám định vết thương còn sót   (31/05/2017)
 • Thủ tục giải quyết chế độ đối với thương binh, người hưởng chính sách như thương binh   (31/05/2017)
 • Thủ tục giải quyết chế độ ưu đãi đối Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng lao động trong t   (31/05/2017)
 • Thủ tục giải quyết chế độ đối với thương binh đồng thời là bệnh binh   (31/05/2017)
 • Thủ tục giải quyết chế độ đối với thương binh đồng thời là người hưởng chế độ mất sức lao động   (31/05/2017)
 • Thủ tục giải quyết chế độ trợ cấp đối với vợ hoặc chồng liệt sỹ lấy chồng hoặc vợ khác   (31/05/2017)
 • Thủ tục giải quyết chế độ đối với thân nhân liệt sỹ   (31/05/2017)
 • Thủ tục giải quyết trợ cấp tiền tuất hàng tháng khi người có công với cách mạng từ trần   (31/05/2017)
 • Thủ tục hưởng mai táng phí và trợ cấp một lần khi người có công với cách mạng từ trần   (31/05/2017)
 • Thủ tục cấp tiền hỗ trợ về nhà ở cho người có công với cách mạng   (31/05/2017)
 • Thủ tục ủy quyền hưởng trợ cấp, phụ cấp ưu đãi   (31/05/2017)
 • Thủ tục hỗ trợ người có công đi làm phương tiện, dụng cụ trợ giúp chỉnh hình; đi điều trị phục hồi c   (31/05/2017)