Tiếp Công dân
Chủ nhật 25/8/2019
UBND tỉnh ban hành Thông báo (HOẢ TỐC) số 55/TB-UBND thay đổi thời gian tiếp công dân tháng 8 năm 2019 của Lãnh đạo UBND tỉnh.
Ngày 13/8/2019, UBND tỉnh Lai Châu ban hành Thông báo số 53/TB-UBND, Thông báo lịch tiếp công dân của Lãnh đạo UBND tỉnh tháng 8 năm 2019 như sau:

UBND tỉnh Lai Châu ban hành Thông báo số 31/TB-UBND, Thông báo lịch tiếp công dân của Lãnh đạo UBND tỉnh tháng 6 năm 2019 như sau:

Cập nhật, 13h30 ngày 17/5/2019

(HOẢ TỐC) Thay đổi thời gian tiếp công dân tháng 5 năm 2019 của Chủ tịch UBND tỉnh vào lúc 08h00 ngày 24/5/2019.

Thành phần tham gia tiếp:  Đại diện Lãnh đạo Ban Nội chính Tỉnh uỷ, Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh uỷ, Văn phòng Tỉnh uỷ, Văn phòng Đoàn ĐBQH tỉnh, Văn phòng HĐND tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh, Thanh tra tỉnh, Ban Tiếp công dân tỉnh; Lãnh đạo các cơ quan, đơn vị khác khi có yêu cầu.

UBND tỉnh thông báo lịch tiếp công dân tháng 5 năm 2019 của Chủ tịch UBND tỉnh.

UBND tỉnh ban hành Thông báo số 12/TB-UBND, thông báo lịch tiếp công dân tháng 4 năm 2019 của Chủ tịch UBND tỉnh, cụ thể như sau:

Chủ tịch UBND tỉnh tổ chức tiếp công dân định kỳ tháng 3 năm 2019. Thời gian: 14h ngày 29/3/2019.

Các tin đã đăng
 • Thông báo thay đổi thời gian tiếp công dân tháng 3 năm 2019 của Chủ tịch UBND tỉnh   (26/03/2019)
 • Lịch tiếp công dân tháng 3/2019 của Chủ tịch UBND tỉnht (từ 08h00' đến 11h30' - 29/3/2019)   (22/03/2019)
 • Tổng hợp tiếp nhận và xử lý đơn thư của công dân từ ngày 04/3 đến ngày 08/3/2018   (13/03/2019)
 • Tổng hợp tiếp nhận và xử lý đơn thư của công dân từ ngày 07/01 đến ngày 11/01/2018   (17/01/2019)
 • Trả lại đơn của công dân Ông Lò Văn Chiêng, Bản Nà Ui, xã Nậm Sỏ, huyện Tân Uyên   (04/01/2019)
 • Tổng hợp tiếp nhận và xử lý đơn thư của công dân từ ngày 10/12 đến ngày 14/12/2018   (18/12/2018)
 • Chuyển đơn kiến nghị, phản ánh của ông Thào A Phang đến UBND huyện Tân Uyên   (13/12/2018)
 • Chuyển đơn kiến nghị, phản ánh của ông Vàng Văn Thuận đến Uỷ ban nhân dân huyện Mường Tè   (13/12/2018)
 • Chuyển đơn kiến nghị, phản ánh của công dân ông Lò Văn Pùn đến UBND huyện Tân Uyên   (12/12/2018)
 • Chuyển đơn kiến nghị, phản ánh của công dân ông Hạng Chờ Sình - Bản Nậm Dính, xã Tà Tổng (Mường Tè)   (10/12/2018)
 • Trả lại đơn của công dân Bà Nguyễn Thị Bích Lợi, Thôn Tây Nguyên, xã Mường So(Phong thổ)   (10/12/2018)
 • Chuyển đơn kiến nghị, phản ánh của công dân bà Vũ Thị Nụ-Xã Khổng Lào, huyện Phong Thổ   (07/12/2018)
 • Trả lại đơn của công dân của bà Lầu Thị Dính - Bản Huổi Dên, xã Pú Hồng, Điện Biên Đông(Điện Biên)   (07/12/2018)
 • Công tác tiếp công dân, xử lý đơn, giải quyết khiếu nại, tố cáo năm 2018; Phương hướng năm 2019   (03/12/2018)
 • Giao nhiệm vụ trả lời đơn của công dân bà Nguyễn Thị Nhàn, Tập thể NH CSXH, huyên Nậm Nhùn   (02/12/2018)