Tình hình kinh tế - xã hội
Thứ ba 22/10/2019

Trong 6 tháng đầu năm 2019, cùng với sự nỗ lực của các cấp, các ngành, Nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp trong tỉnh, tình hình kinh tế - xã hội đạt kết quả tích cực, toàn diện trên các ngành, lĩnh vực.

 

 

Đây là đánh giá của đồng chí Nguyễn Văn Bình - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương, Trưởng Ban Chỉ đạo Tổng kết Nghị quyết 37-NQ/TW tại Hội nghị Tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết 37-NQ/TW ngày 01/7/2004 của Bộ Chính trị về phương hướng phát triển kinh tế - xã hội và đảm bảo quốc phòng, an ninh vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ đến năm 2020 được tổ chức tại tỉnh Lai Châu sáng nay (31/7).

Tính đến cuối tháng 4, Chi nhánh Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh đang thực hiện 15 chương trình tín dụng cho vay ưu đãi với 8.029 lượt hộ gia đình được vay vốn, doanh số cho vay đạt 318.034 triệu đồng.

Thực hiện Nghị quyết số 33/2016/NQ-HĐND ngày 28/7/2016 và Nghị quyết số 26/2017/NQ-HĐND, ngày 08/12/2017 của Hội đồng nhân dân tỉn, Uỷ ban nhân dân tỉnh đã kịp thời chỉ đạo các sở, ngành chuyên môn và Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố, phổ biến, quán triệt nội dung Nghị quyết; triển khai thực hiện tốt mục tiêu của chính sách đề ra.

Trong 6 tháng đầu năm 2019, công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật được Mặt trận Tổ quốc, các cấp quan tâm; nội dung, hình thức tuyên truyền phù hợp với phong tục, tập quán của Nhân dân các dân tộc và được áp dụng từng đối tượng... đã giúp người dân, nhất là đồng bào các dân tộc vùng sâu, vùng xa nâng cao nhận thức và hiểu biết về pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật.

 

Thời gian qua, do nắng nóng, hanh khô kéo dài nên tại các xã Nậm Cần (huyện Tân Uyên), Nậm Manh, Nậm Ban (huyện Nậm Nhùn), Ma Quai (huyện Sìn Hồ) và Nùng Nàng (huyện Tam Đường) đã xảy ra một số vụ cháy rừng và thảm thực vật và làm thiệt hại hơn 16 ha rừng trồng và rừng tái sinh. Trước tình hình đó các cấp, các ngành của tỉnh Lai Châu đã và đang tăng cường triển khai nhiều giải pháp, nhằm nâng cao ý thức phòng, chống cháy rừng của người dân, đồng thời xử lý nghiêm các trường hợp để xảy ra cháy rừng nhằm hạn chế thấp nhất các vụ cháy rừng xảy ra.

Tính đến hết năm 2018, toàn tỉnh có 82/96 xã có nhà văn hóa, 699/1.023 bản có nhà văn hóa, trong đó có 45/82 nhà văn hóa xã, 511/699 nhà văn hóa bản đạt chuẩn về quy mô và diện tích; 80% nhà văn hóa thôn bản đã được trang cấp thiết bị.

Đó là nội dung chính của Công văn số 609 /UBND-KTN được UBND tỉnh ban hành ngày 19/4.

 UBND tỉnh Lai Châu ban hành Văn bản số 83/BC-UBND Báo cáo tỉnh hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh quý I và một số nhiệm vụ trọng tâm quý II năm 2019.

Đó là nội dung chính của Công văn số 425 /UBND-NLN được UBND tỉnh ban hành ngày 26/3 về việc tăng cường kiểm soát buôn bán, vận chuyển lợn cảnh bất hợp pháp.

Giao Sở Giao thông Vận tải chủ trì cùng các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng có trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra, thẩm định điều chỉnh, bổ sung dự án theo đúng quy định hiện hành.

UBND tỉnh yêu cầu Chủ đầu tư khẩn trương hoàn thiện thủ tục triển khai các bước tiếp theo theo đúng các quy định hiện hành. Việc điều chỉnh dự án phải đảm bảo nguyên tắc không làm vượt tổng mức đầu tư dự án đã duyệt.

Chính phủ và các Bộ, ngành Trung ương xem xét, quan tâm, tạo điều kiện bố trí nguồn vốn để thực hiện dự án Kè chống xói lở bờ sông Đà, bảo vệ mặt bằng khu giáo dục, y tế và dân cư thị trấn Nậm Nhùn, huyện Nậm Nhùn.

Trong hoạt động chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh đã thực hiện nghiêm túc việc báo cáo, xin ý kiến chủ trương Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy, Thường trực HĐND tỉnh theo quy định, đảm bảo sự lãnh đạo của Đảng và tuân thủ các quy định của pháp luật.

UBND các huyện, thành phố báo cáo tình hình khắc phục hậu quả thiên tai năm 2017 theo yêu cầu của Bộ Tài chính tại Công văn số 13928/BTC-NSNN ngày 13/11/2018. Báo cáo gửi UBND tỉnh, Sở Nông nghiệp và PTNT, Sở Tài chính trước ngày 20/11/2018.

Các tin đã đăng
 • Phê duyệt hoàn công CT:Khắc phục hậu quả lụt bão đường Noong Hẻo - Nậm Mạ (đoạn từ Km10 – Km33+600)   (14/11/2018)
 • Kéo dài thời hạn giải ngân kế hoạch vốn dự án bồi thường, di dân, TĐC thủy điện Lai Châu   (02/11/2018)
 • Cung cấp bổ sung thông tin về tiêu chí cổ phần hóa đơn vị sự nghiệp công lập   (22/10/2018)
 • Chấm dứt khảo sát, đề xuất chủ trương đầu tư DA khu DL nghỉ dưỡng suối nước nóng trên huyện Tân Uyên   (18/10/2018)
 • Kết quả triển khai Chiến lược công tác dân tộc đến năm 2020   (11/10/2018)
 • Tình hình quản lý, sử dụng đất đai tại địa phương   (04/10/2018)
 • Khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường phục vụ các công trình thuỷ điện đang thi cô   (27/09/2018)
 • 02 năm thực hiện ĐA “Tăng cường công tác DV trong vùng đồng bào DTTS các huyện biên giới(2016-2020)   (25/09/2018)
 • Chính sách dân tộc giai đoạn 2016-2020, định hướng chính sách giai đoạn 2021-2025   (12/09/2018)
 • Kết quả giám sát và đánh giá hiệu quả hoạt động 6 thángđầu năm 2018 của doanh nghiệp nhà nước   (12/09/2018)
 • Điều chỉnh Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh giai đoạn 2016 – 2025 có xét đến năm 2035   (05/09/2018)
 • Chương trình mục tiêu phát triển văn hóa và Chương trình mục tiêu phát triển du lịch đến 2020   (04/09/2018)
 • Sơ kết 3 năm thực hiện Đề án XD triển khai KH thực hiện các mục tiêu của Cộng đồng VH - XH ASEAN   (22/08/2018)
 • Tiếp nhận công trình điện được đầu tư bằng vốn NN theo Quyết định số 41/2017/QĐ-TTg ngày 15/9/2017   (14/08/2018)
 • Triển khai thực hiện Dự án 513 trên địa bàn tỉnh Lai Châu   (13/08/2018)