Lĩnh vực Xây dựng
Thứ ba 22/10/2019

Phê duyệt danh sách hộ gia đình có công được hỗ trợ về nhà ở

Cấp giấy phép xây dựng có thời hạn.

Cung cấp thông tin quy hoạch xây dựng.

Điều chỉnh giấy phép xây dựng

Gia hạn giấy phép xây dựng

Cấp lại giấy phép xây dựng

Cấp giấy phép xây dựng đối với trường hợp di dời công trình

Cấp giấy phép sửa chữa, cải tạo công trình

Cấp giấy phép xây dựng đối với công trình theo tuyến

Các tin đã đăng