Sở Giáo dục & Đào tạo
Thứ ba 22/10/2019
Cấp giấy chứng nhận và công bố kết quả kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục phổ thông.

Quy trình tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ đăng ký kiểm định chất lượng giáo dục của các cơ sở giáo dục phổ thông - Đối với sở giáo dục và đào tạo.

Các tin đã đăng
 • Thành lập trung tâm Kỹ thuật tổng hợp- Hướng nghiệp.   (14/06/2012)
 • Thẩm định đề án thành lập trung tâm GDTX, trung tâm KTTH-HN, trung tâm TH - Ngoại ngữ ngoài công lập   (14/06/2012)
 • Sáp nhập, giải thể Trung tâm giáo dục thường xuyên   (14/06/2012)
 • Sáp nhập, chia tách trường trung cấp chuyên nghiệp.   (14/06/2012)
 • Sáp nhập, chia tách trường trung cấp chuyên nghiệp.   (14/06/2012)
 • Sáp nhập, chia tách trường trung học phổ thông.   (14/06/2012)
 • Công nhận trường Trung học phổ thông đạt chuẩn quốc gia   (14/06/2012)
 • Giải thể trường trung cấp chuyên nghiệp.   (14/06/2012)
 • Giải thể trường trung học phổ thông.   (14/06/2012)
 • Giải thể Trung tâm kỹ thuật tổng hợp- hướng nghiệp.   (14/06/2012)
 • Đình chỉ hoạt động trường trung học phổ thông .   (14/06/2012)
 • Đình chỉ hoạt động trường trung cấp chuyên nghiệp.   (14/06/2012)
 • Đình chỉ hoạt động Trung tâm Kỹ thuật tổng hợp- hướng nghiệp.   (14/06/2012)
 • Đình chỉ hoạt động Trung tâm giáo dục thường xuyên.   (14/06/2012)
 • Thành lập trường chuyên thuộc tỉnh.   (14/06/2012)