Sở Y Tế
Thứ ba 22/10/2019

Cấp giấy chứng nhận đủ điều hiện hành nghề y tư nhân đối với phòng khám chuyên khoa Răng, hàm, mặt

Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề y tư nhân đối với cơ sở dịch vụ cấp cứu, hỗ trợ vận chuyển người bệnh trong nước

Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề y tư nhân đối với cơ sở dịch vụ y tế (tiêm, thay băng, đếm mạch, đo nhiệt độ, huyết áp, làm răng giả, chăm sóc sức khỏe tại nhà, kính thuốc).

Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề y tư nhân đối với phòng xét nghiệm

Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề y tư nhân đối với phòng khám chuyên khoa da liễu
Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề y tư nhân đối với phòng khám chuyên khoa ung bướu
Các tin đã đăng
 • Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề y tư nhân đối với phòng khám chuyên khoa tâm thần   (20/07/2012)
 • Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề y tư nhân đối với phòng khám chẩn đoán hình ảnh   (20/07/2012)
 • Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề y tư nhân đối với phòng khám chuyên khoa điều dưỡng   (20/07/2012)
 • Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề y tư nhân đối với phòng khám chuyên khoa mắt   (20/07/2012)
 • Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề y tư nhân đối với phòng khám chuyên khoa tai mũi họng   (19/07/2012)
 • Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề y tư nhân đối với phòng khám chuyên khoa phụ sản   (19/07/2012)
 • Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề y tư nhân đối với phòng khám chuyên khoa ngoại   (19/07/2012)
 • Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề y tư nhân   (19/07/2012)
 • Cấp chứng chỉ hành nghề y tư nhân cho cá nhân đăng ký theo các hình thức khám chữa bệnh   (19/07/2012)
 • Cấp giấy phép tiếp nhận hồ sơ quảng cáo khám chữa bệnh bằng y học cổ truyền   (19/07/2012)
 • Cấp giấy phép hành nghề cho người làm chuyên môn tại các cơ sở hành nghề y học cổ truyền tư nhận   (19/07/2012)
 • Giám định khả năng lao động do người lao động bị mắc bệnh nghề nghiệp lần thứ hai   (19/07/2012)
 • Giám định khả năng lao động do người lao động bị mắc bệnh nghề nghiệp lần đầu   (19/07/2012)
 • Gia hạn Giấy chứng nhận. đủ điều kiện kinh doanh thuốc cho đại lý bán thuốc cho DN kinh doanh thuốc   (19/06/2012)
 • Gia hạn Giấy chứng nhận. đủ điều kiện kinh doanh thuốc cho cơ sở bán lẻ thuốc.   (19/06/2012)