Thứ hai 15/8/2022
in trang
(THAY GIẤY MỜI) đón tiếp Đoàn công tác UBND tỉnh Quảng Trị
 
Ngày 24/9, UBND tỉnh ban hành Công văn số 1436/UBND-TH V/v chuẩn bị đón tiếp Đoàn công tác của UBND tỉnh Quảng Trị.
   
Ngày 27/9/2014:
  
- 11h30’: Tiếp cơm đoàn công tác tỉnh Quảng Trị tại huyện Phong Thổ (bản Vàng Pheo).
 
Thành phần: Lãnh đạo UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo các sở, ngành: Công thương, Ngoại vụ, Văn phòng UBND tỉnh; đại diện Thường trực Huyện uỷ, HĐND, UBND huyện Phong Thổ.
 
- 14h00’: Mời Đoàn công tác đi thăm một số địa điểm trên địa bàn thành phố Lai Châu (trung tâm HC-CT tỉnh, trụ sở khối các cơ quan thành phố Lai Châu).
 
Thành phần: Lãnh đạo UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo các sở, ngành: Công thương, Ngoại vụ, Văn phòng UBND tỉnh; lãnh đạo UBND thành phố Lai Châu.
  
- 19h00’: Tiếp cơm Đoàn tại Phòng ăn nhà A, nhà khách Hương Phong
 
Thành phần: Đại diện thường trực Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo: Văn phòng Tỉnh uỷ, Văn phòng Đoàn ĐBQH & HĐND tỉnh, Sở Công thương, Sở Ngoại vụ, UBND thành phố Lai Châu; Văn phòng UBND tỉnh: Lãnh đạo, Trưởng các phòng: Tổng hợp – Nội chính, Văn xã, Kinh tế ngành – Tái định cư.
 
Chuẩn bị các điều kiện tiếp đón:
 
Văn phòng UBND tỉnh chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan chuẩn bị các điều kiện đón tiếp, bố trí ăn, nghỉ trong thời gian Đoàn công tác tại tỉnh; phối hợp với UBND huyện Phong Thổ bố trí ăn trưa, giao lưu văn nghệ tại bản Vàng Pheo.
 
UBND huyện Phong Thổ đảm bảo các điều kiên, bố trí ăn trưa, giao lưu văn nghệ tại bản văn hoá Vàng Pheo.
 
Công văn này thay cho Giấy mời!
 
Minh TIến