Thứ hai 23/5/2022
in trang
Tài liệu phục vụ HN trực tuyến toàn quốc ngày 19/9/2014
 

Hội nghị trực tuyến toàn quốc phổ biến, quán triệt Luật Tiếp công dân, Nghị định số 64/2014/NĐ-CP của Chính phủ và triển khai Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị. HN do đ/c Nguyễn Xuân Phúc - UV Bộ Chính trị - Phó Thủ tướng CP chủ trì.

   

  thời gian: 08h00' (thứ Sáu) - ngày 19/9/2014.
 
Tải về: Tài liệu Hội nghị

 
Minh TIến