Thứ hai 23/5/2022
in trang
(HOẢ TỐC) Giấy mời họp số 81/GM-UBND, khai mạc 08h00’ (Thứ Bảy) - ngày 20/9/2014
 
Cập nhật: 15:30’, 16/9/2014
Ngày 16/9/2014, UBND tỉnh ban hành Giấy mời (HOẢ TỐC) số 81/GM-UBND mời dự họp trực tuyến.
 
Nội dung:
 
Hội nghị trực tuyến toàn quốc Sơ kết 03 năm thực hiện chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng theo Nghị định số 99/2010/NĐ-CP ngày 24/9/2010 của Chính phủ.
  
Thành phần:
  
Chủ trì: Uỷ quyền Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT.
 
Đại diện lãnh đạo các sở: Nông nghiệp và PTNT, Tài chính, Công thương, Tài nguyên và Môi trường.
 
Hội đồng Quỹ bảo vệ và phát triển rừng tỉnh.
 
Đại diện lãnh đạo Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng tỉnh, Chi cục Lâm nghiệp.
 
Lãnh đạo các nhà máy thuỷ điện: Bản Chát, Nậm Cát, Nậm Mở 3, Nậm Lụng, Chu Va 12, Nậm Na 12
 
Phóng viên: Đài PTTH tỉnh, Báo Lai Châu.
        
Thời gian: khai mạc 08h00’ (thứ Bảy) – ngày 20/9/2014.
 
Địa điểm: Phòng họp trực tuyến UBND tỉnh – tầng 2, nhà B.
 
Giao Sở Nông nghiệp và PTNT chuẩn bị các tài liệu liên quan của Hội nghị, mời lãnh đạo các nhà máy thuỷ điện tham dự; Văn phòng UBND tỉnh chuẩn bị, kiểm tra phòng họp.
 
Minh Tiến