Thứ hai 15/8/2022
in trang
(Công văn này thay cho Giấy mời) Chuẩn bị làm việc với Đoàn Thanh tra Bộ Công an.
 
Ngày 11/9, UBND tỉnh ban hành Công văn số 1354/UBND-NC về việc chuẩn bị làm việc với Đoàn Thanh tra Bộ Công an
 
Về việc dự họp Công bố Quyết định Thanh tra:
 
Thành phần:
 
* Bộ Công an:
 
Đại diện lãnh đạo Thanh tra Bộ Công an.
 
Đoàn Thanh tra Bộ Công an.
 
* UBND tỉnh Lai Châu:
 
Đại diện lãnh đạo UBND tỉnh.
 
Đại diện lãnh đạo các cơ quan: Công an tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh, Sở Thông tin Truyền thông, Sở Nông nghiệp và PTNT.
 
Đại diện lãnh đạo Chi cục Kiểm lâm – Sở Nông nghiệp và PTNT.
 
Đại diện lãnh đạo Đài PTTH tỉnh.
 
Đại diện lãnh đạo UBND huyện Phong Thổ và thành phố Lai Châu.
 
Thời gian: 14h00' (thứ Năm) – ngày 18/9/2014
 
Địa điểm: Phòng họp UBND tỉnh, tầng 3, nhà B
 
Công tác chuẩn bị làm việc với Đoàn Thanh tra:
 
Giao Công an tỉnh:
 
Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan chuẩn bị báo cáo kết quả việc quản lý nhà nước và tổ chức thực hiện các quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ của UBND tỉnh (Thời điểm báo cáo: từ tháng 01 năm 2012 đến hết tháng 8 năm 2014) theo hướng dẫn của Thanh tra Bộ Công an; trình UBND tỉnh trước ngày 15/9/2014;
 
Làm đầu mối đón tiếp và chuẩn bị các điều kiện cần thiết khác trong thời gian Đoàn Thanh tra làm việc tại tỉnh.
 
Giao Sở Thông tin Truyền thông, Sở Nông nghiệp và PTNT, Đài PTTH tỉnh, UBND huyện Phong Thổ và thành phố Lai Châu chỉ đạo các đơn vị trực thuộc chuẩn bị báo cáo theo Đề cương hướng dẫn của Thanh tra Bộ Công an; chuẩn bị các điều kiện cần thiết khi Đoàn Thanh tra đến làm việc tại cơ quan, địa phương.
 
Công văn này thay cho Giấy  mời!
 
Minh Tiến