Thứ hai 23/5/2022
in trang
Kế hoạch Dự Lễ Khai giảng năm học 2014 - 2015
 
Ngày 27/8, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 1270/KH-UBND, Dự Lễ Khai giảng năm học 2014 - 2015 tại các trường của các đồng chí lãnh đạo tỉnh.
 
1. Thời gian tổ chức Lễ Khai giảng tại các trường
  
          Hồi 08h00’, ngày 05 tháng 9 năm 2014.
 
2.  Thành phần
 
 - Các đồng chí Lãnh đạo tỉnh;
  
 - Đại diện Lãnh đạo Sở, phòng chuyên môn Sở Giáo dục và Đào tạo;
 
 - Đại diện Lãnh đạo các huyện, thành phố;
  
 - Phóng viên: Đài Phát thanh, Truyền hình tỉnh; Báo Lai Châu; Phân xã Thông tấn xã Việt Nam tại Lai Châu; Cổng thông tin điện tử tỉnh; phóng viên thường trú Đài Tiếng nói Việt Nam khu vực Tây Bắc tại Lai Châu.
         
Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu các huyện, thành phố chủ động xây dựng kế hoạch, bố trí các đồng chí Uỷ viên Ban Thường vụ, TT HĐND, UBND và đại diện Lãnh đạo Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện, thành phố dự Lễ Khai giảng năm học 2014 – 2015 tại các trường.
   
Đồng thời giao Sở Giáo dục và Đào tạo: liên hệ, thông báo đến các huyện, thành phố, các đơn vị trường tổ chức khai giảng đúng thời gian. Gửi báo cáo Khai giảng của các trường, về cơ quan của các đồng chí lãnh đạo tỉnh trước ngày 30/8/2014.
  
 Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, Báo Lai Châu, Phân xã Thông tấn xã Việt Nam tại Lai Châu, Cơ quan thường trú Đài Tiếng nói Việt Nam tại Lai Châu, Cổng thông tin điện tử tỉnh bố trí phóng viên đến đưa tin, phản ánh kịp thời Lễ Khai giảng năm học 2014 - 2015 tại các trường trên địa bàn tỉnh.
 
Thu Hoài