Thứ hai 15/8/2022
in trang
Chỉ thị Triển khai tháng vệ sinh, tiêu độc, khử trùng môi trường
 
Ngày 21/8, UBND tỉnh Lai Châu ban hành Chỉ thị số 07/CT-UBND về việc triển khai tháng vệ sinh, tiêu độc, khử trùng môi trường để chủ động tiêu diệt mầm bệnh tồn tại trong môi trường tự nhiên, nhằm ngăn chặn dịch bệnh gia súc, gia cầm phát sinh, phát triển và lây lan trên địa bàn tỉnh.
   
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phát động: Tháng vệ sinh, tiêu độc, khử trùng môi trường chăn nuôi đợt 2/2014, đồng thời yêu cầu:
 
UBND các huyện, thành phố xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện “ Tháng vệ sinh, tiêu độc, khử trùng môi trường chăn nuôi đợt 2/2014” trên địa bàn các huyện, thành phố cụ thể như sau:
 
Thời gian thực hiện từ ngày 01/ 9/ 2014 đến 30/ 9/2014.
 
Nội dung:
 
Đối với cơ sở chăn nuôi gia súc, gia cầm: Phát quang cây cỏ, quét dọn sạch sẽ khu vực chuồng trại, khu vực nuôi nhốt gia súc, gia cầm; thu gom phân rác, chất độn chuồng để đốt hoặc chôn; khơi thông cống rãnh trước khi tiến hành phun tiêu độc khử trùng môi trường; tổ chức phun thuốc tiêu độc, khử trùng toàn bộ khu vực chuồng trại, khu vực nuôi nhốt và vùng phụ cận ít nhất mỗi tuần một lần; vệ sinh sạch sẽ phương tiện, dụng cụ vận chuyển sau mỗi lần vận chuyển.
 
Đối với cơ sở ấp nở gia cầm, thủy cầm: Phát quang cây cỏ xung quanh và quét dọn toàn bộ khu vực lò ấp, đường ra vào cơ sở ấp, thu gom vỏ trứng sau khi ấp nở để tiêu hủy; phun tiêu độc khử trùng hàng ngày toàn bộ diện tích cơ sở ấp trứng, đường ra vào cơ sở ấp trứng, các phương tiện vận chuyển trứng, giống và gia cầm mới ấp nở.
 
Đối với điểm giết mổ gia súc, gia cầm: Nơi nhốt gia súc, gia cầm chờ giết mổ và nơi giết mổ thực hiện vệ sinh tiêu độc khử trùng ngay sau khi động vật được đưa đi giết mổ và sau khi thực hiện xong công việc; phương tiện vận chuyển động vật, sản phẩm động vật phải được vệ sinh, tiêu độc, khử trùng trước khi ra khỏi điểm giết mổ; phát quang cây cỏ xung quanh cơ sở, nhà xưởng, khơi thông cống rãnh trước khi phun khử trùng tiêu độc; tổ chức phun thuốc toàn bộ khu vực và vùng phụ cận ít nhất mỗi tuần một lần.
 
Đối với chợ buôn bán: Quét rọn và phun thuốc khử trùng khu vực buôn bán gia súc, gia cầm và các vật dụng liên quan cuối mỗi buổi chợ; phương tiện vận chuyển, lồng nhốt gia súc, gia cầm phải được khử trùng khi đưa vào và đưa ra khỏi chợ; những quầy bán thịt phải được vệ sinh sạch sẽ và phun thuốc tiêu độc khử trùng hàng ngày cuối mỗi buổi chợ.
 
Nơi công cộng, đường bản, ngõ xóm: Quét dọn, vệ sinh, phun tiêu độc ít nhất mỗi tuần một lần.
 
Đối với động vật, sản phẩm động vật nhập lậu bị thu giữ: Vệ sinh, tiêu độc khử trùng các phương tiện, dụng cụ dùng vận chuyển động vật, sản phẩm động vật nhập lậu bị thu giữ; quét dọn và phun khử trùng khu vực nhốt, giữ động vật ngay sau mỗi đợt tiêu hủy; phân, rác thải phải được xử lý chôn hoặc đốt.
 
Tổ chức thực hiện:
 
Chỉ đạo UBND các xã, phường, thị trấn thành lập tổ, đội phun hóa chất tiêu độc, khử trùng toàn bộ khu vực chăn nuôi của các hộ gia đình, chợ buôn bán thực phẩm, gia súc, gia cầm, nơi công cộng, đường làng, ngõ xóm, thôn bản; việc phun tiêu độc, khử trùng chỉ được tiến hành sau khi đã thực hiện vệ sinh cơ giới.
 
Loại hóa chất sát trùng, cách tiến hành như đã áp dụng trong các lần vệ sinh tiêu độc, khử trùng trước đây, theo hướng dẫn của Sở Nông nghiệp & PTNT.
 
Kinh phí thực hiện: UBND các huyện, thành phố cân đối bố trí từ nguồn ngân sách huyện, thành phố để tổ chức triển khai thực hiện.
 
Kết thúc “Tháng vệ sinh, tiêu độc, khử trùng môi trường chăn nuôi đợt 2/2014”, có tổng kết rút kinh nghiệm và báo cáo kết quả triển khai thực hiện bằng văn bản gửi về Sở Nông nghiệp & PTNT để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh.
 
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
 
Chủ trì phối hợp với Sở Y tế, Sở Tài chính hướng dẫn, kiểm tra, chỉ đạo công tác tổ chức triển khai thực hiện “Tháng vệ sinh, tiêu độc, khử trùng môi trường chăn nuôi đợt 2/2014” của các huyện, thành phố; đồng thời chỉ đạo Chi cục Thú y phối hợp với UBND huyện, thành phố đôn đốc các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc đóng trên địa bàn (Phòng Nông nghiệp, Trạm Thú y) xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện.
 
Tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh về kết quả triển khai thực hiện Chỉ thị này.
 
Sở Y tế.
 
Phối hợp với Sở Nông nghiệp & PTNT hướng dẫn, kiểm tra, chỉ đạo công tác tổ chức triển khai thực hiện “Tháng vệ sinh, tiêu độc, khử trùng môi trường chăn nuôi đợt 2/2014” của các huyện, thành phố; chỉ đạo Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh, các cơ sở Y tế tăng cường giám sát dịch bệnh lây lan từ động vật sang người tại cơ sở đặc biệt là dịch cúm gia cầm, đồng thời phân công cán bộ tham gia hỗ trợ các địa phương triển khai thực hiện.
 
Đề nghị UBMTTQVN tỉnhvà các tổ chức đoàn thể phối hợp với các cấp chính quyền tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và các tầng lớp Nhân dân tích cực hưởng ứng tham gia thực hiện “Tháng vệ sinh, tiêu độc, khử trùng môi trường chăn nuôi đợt 2/2014” để phòng chống dịch bệnh.
 
Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, Báo Lai Châu: Phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Y tế tăng cường tuyên truyền sâu rộng tới Nhân dân trong tỉnh để nhận thức được đầy đủ về công tác phòng, chống, ngăn chặn dịch bệnh động vật phát sinh, lây lan trên đàn gia súc, gia cầm; đặc biệt là thực hiện nội dung, yêu cầu của “Tháng vệ sinh, tiêu độc, khử trùng môi trường chăn nuôi đợt 2/2014”.
 
 
Từ đầu năm 2014 đến nay tình hình dịch bệnh trên gia súc, gia cầm như: Dịch Tai xanh ở lợn, Lở mồm long móng (LMLM) gia súc, cúm gia cầm đã cơ bản được kiểm soát. Tuy nhiên, trong thời gian tới thời tiết thay đổi, là điều kiện thuận lợi cho các mầm bệnh nguy hiểm trên gia súc, gia cầm có thể xuất hiện, lây lan thành dịch lớn; đặc biệt là nguy cơ xuất hiện của dịch cúm A/H5N6 và các chủng cúm gia cầm khác.
 
Hùng Cường