Thứ hai 15/8/2022
in trang
(HỎA TỐC) Giấy mời họp 74/GM-UBND, Khai mạc 08h00’ - Ngày 28/8/2014
 
                                              Cập nhật 09:00', 21/8/2014
Ngày 22/8/2014, UBND tỉnh ban hành Giấy mời (HỎA TỐC)  số 74/GM-UBND Mời dự hội nghị triển khai xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016-2020; Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016-2020.
 
I. Thành phần: UBND tỉnh trân trọng kính mời:
 
- Đại diện Thường trực Tỉnh ủy;
 
- Đại diện Thường trực HĐND tỉnh;
 
- Đại diện Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh;
 
- Thường trực UBND tỉnh;
 
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh: Thủ trưởng đơn vị; Chánh Văn phòng (hoặc Trưởng Phòng Tài vụ hoặc Phòng Kế hoạch - Tài vụ hoặc Phòng Hành chính - Tổ chức); Trưởng Ban QLDA. (Riêng Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính mời tập thể Lãnh đạo, Trưởng các phòng ban chuyên môn).
 
- Các huyện, thành phố: Bí thư; Chủ tịch UBND; Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch; Trưởng phòng Kinh tế (Nông nghiệp); Chánh Văn phòng HĐND-UBND, Trưởng các Ban QLDA. (Giao UBND huyện, thành phố thông báo cho các thành phần được mời dự họp ở cấp huyện).
 
- Đại diện Lãnh đạo các cơ quan Trung ương trên địa bàn;
 
- Giám đốc các Doanh nghiệp Nhà nước trên địa bàn tỉnh; Một số doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực công nghiệp, nông lâm nghiệp, chế biến. (Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư mời).
 
- Đại diện Hội doanh nghiệp trẻ tỉnh;
 
- Văn phòng Tỉnh uỷ, Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh: Lãnh đạo, chuyên viên.
 
- Văn phòng UBND tỉnh: Lãnh đạo, Trưởng, phó các phòng, trung tâm, chuyên viên các khối.
 
- Phóng viên: Báo Lai Châu, Đài PT-TH tỉnh, Cổng giao tiếp điện tử tỉnh, Phân xã Thông tấn xã Việt Nam tại Lai Châu, Đài Tiếng nói Việt Nam khu vực Tây Bắc thường trú tại Lai Châu, Báo Nhân dân thường trú tại Lai Châu.
 
II. Thời gian: 02 ngày. Khai mạc hồi 08h00’ ngày 28/8/2014.
 
III. Địa điểm: Hội trường lớn - Trung tâm HN-VH tỉnh.
 
Thu Hoài