Thứ hai 15/8/2022
in trang
Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại phiên họp UBND tỉnh tháng 7/2014
 
Ngày 23/7/2014, UBND tỉnh tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 7/2014. Dự phiên họp có các đồng chí Thành viên UBND tỉnh; Thường trực HĐND tỉnh; UBMTTQ Việt Nam tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh, các Ban HĐND tỉnh, Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ, Ban Dân vận Tỉnh uỷ, Văn phòng Tỉnh uỷ, Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh; Thủ trưởng các sở, ngành tỉnh;
 
Sau khi nghe Lãnh đạo các sở, ngành báo cáo các nội dung trình tại phiên họp và ý kiến tham gia của các đại biểu, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh kết luận như sau:
 
Các báo cáo, tờ trình trình tại phiên họp
 
1. Tờ trình và dự thảo Nghị quyết sửa đổi bổ sung Nghị quyết số 69/2012/NQ-HĐND ngày 07/12/2012 của HĐND tỉnh về chính sách ưu đãi, hỗ trợ đầu tư trên địa bàn tỉnh. UBND tỉnh cơ bản nhất trí với nội dung Tờ trình và dự thảo Nghị quyết. Các nội dung còn ý kiến khác nhau, giao đồng chí Nguyễn Chương - Phó Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nông nghiệp và PTNT, Khoa học và Công nghệ, Công thương, Văn phòng UBND tỉnh nghiên cứu, tham khảo ý kiến của các Bộ ngành Trung ương. Hoàn chỉnh, báo cáo Thường trực UBND tỉnh trong tháng 8/2014.
 
2. Tờ trình và dự thảo Nghị quyết quy định cụ thể một số mức chi có tính chất đặc thù thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và chuẩn tiếp cận pháp luật của người dân tại cơ sở trên địa bàn tỉnh Lai Châu. UBND tỉnh cơ bản nhất trí với nội dung Tờ trình và dự thảo Nghị quyết. Giao Sở Tài chính hoàn chỉnh Tờ trình và dự thảo Nghị quyết, trình UBND tỉnh trong tháng 8/2014.
 
3. Đề án tăng chương trình phát thanh và truyền hình địa phương. Qua xem xét nội dung, sự cần thiết của Đề án tăng chương trình phát thanh và truyền hình địa phương do Đài PT-TH tỉnh trình chưa thực sự tương xứng và phù hợp với bối cảnh hiện tại của tỉnh. Giao Đài PT-TH tỉnh phối hợp với các Sở: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư tính toán, cân đối thực hiện việc tăng chương trình trong kế hoạch phát thanh - truyền hình năm 2015.
 
Một số nhiệm vụ cần tập trung chỉ đạo trong thời gian tới.
 
1. Các sở, ban, ngành tỉnh tập trung rà soát, triển khai xây dựng các báo cáo, tờ trình, dự thảo nghị quyết trong Chương trình công tác của UBND tỉnh năm 2014. Khẩn trương hoàn thiện trình UBND tỉnh trong các phiên họp tới.
 
2. Sở Nông nghiệp và PTNT chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, UBND các huyện, thành phố rà soát lại toàn bộ thiệt hại do mưa lũ hoàn lưu bão số 2 gây ra trên địa bàn tỉnh; Khẩn trương hướng dẫn, chỉ đạo khắc phục hệ thống thủy lợi, đảm bảo an toàn hồ đập; khôi phục các hoạt động sản xuất đối với diện tích bị thiệt hại, đặc biệt là việc gieo trồng bổ sung, hoặc chuyển đổi cây trồng cho phù hợp.
 
Theo dõi, tổng hợp và tham mưu thực hiện tốt công tác phòng chống lụt bão, tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn, đảm bảo chính xác, kịp thời hạn chế thấp nhất thiệt hại do thiên tai gây ra.
 
3. Sở Giao thông Vận tải: Chỉ đạo triển khai các biện pháp đảm bảo giao thông an toàn, thông suốt trên các tuyến đường trong mùa mưa lũ, nhất là các tuyến giao thông liên tỉnh và các tuyến đường độc đạo.
 
4. Sở Công thương: Chỉ đạo các doanh nghiệp thương mại làm tốt công tác dự trữ, cung ứng đầy đủ, kịp thời các mặt hàng thiết yếu phục vụ Nhân dân, nhất là các cụm xã vùng sâu, vùng xa, các khu vực dễ bị chia cắt trong mùa mưa lũ. Tăng cường công tác quản lý thị trường, giá cả, phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp lợi dụng mưa lũ khan hiếm hàng hóa để tăng giá.
 
5. Sở Y tế: Tập trung chỉ đạo tốt hoạt động của mạng lưới y tế dự phòng, chủ động phòng, chống dịch bệnh trong mùa mưa lũ. Xây dựng phương án ứng cứu kịp thời đối phó với các tình huống khi có thiên tai xảy ra.
 
Chỉ đạo tăng cường công tác kiểm tra, bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm.
 
6. Sở Giáo dục và Đào tạo: Chỉ đạo chuẩn bị các điều kiện tối thiểu, đôn đốc hoàn thiện các trường, lớp học đang được đầu tư, nâng cấp, sửa chữa, đồng thời làm tốt công tác tuyển sinh cho năm học mới 2014-2015.
 
7. Sở Kế hoạch và Đầu tư: Tập trung hoàn thiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội; kế hoạch vốn đầu tư năm 2015 để kịp thời báo cáo Bộ Kế hoạch và Đầu tư.
 
Tập trung chỉ đạo, đôn đốc các chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, triển khai các dự án, nghiệm thu khối lượng thi công các công trình và giải ngân vốn đầu tư từ ngân sách Nhà nước, vốn Trái phiếu Chính phủ, vốn Chương trình mục tiêu Quốc gia...; Đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện thủ tục các dự án chuẩn bị đầu tư năm 2014 để đảm bảo đủ điều kiện khởi công mới năm 2015 theo quy định.
 
8. Sở Tài chính: Tập trung hoàn thiện dự toán thu chi ngân sách địa phương năm 2015 để báo cáo Bộ Tài chính. Chỉ đạo tăng cường các biện pháp thu hồi nợ đọng thuế, chống thất thu ngân sách nhà nước.
 
9. Sở Thông tin Truyền thông: Quan tâm công tác quản lý nhà nước về báo chí, định hướng công tác tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước đặc biệt là các chính sách về bồi thường, hỗ trợ tái định cư các công trình thủy điện trên địa bàn tỉnh.
 
10. Sở Tài nguyên Môi trường: Quan tâm chỉ đạo công tác quản lý, bảo vệ tài nguyên, khoáng sản trên địa bàn tỉnh đảm bảo đúng quy định của pháp luật.
 
Tập trung tham mưu UBND tỉnh hướng dẫn, triển khai thực hiện Luật Đất đai năm 2013 và các văn bản hướng dẫn của Trung ương.
 
11. Công an tỉnh, Bộ CHQS tỉnh, Bộ CH Bộ đội Biên phòng tỉnh: Tăng cường lực lượng chủ động nắm chặt chẽ tình hình địa bàn, tăng cường quản lý dân cư, nắm chắc hộ khẩu, nhân khẩu, biến động về dân cư trên địa bàn; chủ động tham mưu, phối hợp với chính quyền các cấp kịp thời phát hiện và xử lý tình huống phát sinh ngay tại cơ sở, không để phát sinh điểm nóng, phức tạp;
 
Tổ chức lực lượng nắm chắc diễn biến tư tưởng của Nhân dân, động viên Nhân dân tin tưởng vào đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước, ổn định sản xuất, không để các phần tử xấu kích động, lôi kéo, tổ chức tập trung đông người, khiếu kiện, phản ánh sai quy định; kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các đối tượng lợi dụng kích động, lôi kéo, tụ tập Nhân dân tham gia các hoạt động chống đối chủ trương của Đảng và Nhà nước, tập trung đông người, có những hành vi quá khích gây mất trật tự an toàn xã hội để kịp thời giáo dục, răn đe, đảm bảo tính nghiêm minh của pháp luật.
 
Chủ động phối hợp với chính quyền các cấp trong việc triển khai các chương trình phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng nông thôn mới... và làm tốt công tác ứng trực, hỗ trợ đối phó với thiên tai; phối hợp giải quyết các vấn đề bức xúc trong Nhân dân.
 
 
Minh Tiến