Thứ hai 23/5/2022
in trang
Kiểm tra thực hiện kiến nghị kiểm toán của Kiểm toán Nhà nước năm 2013 tại tỉnh Lai Châu
 
Kiểm tra thực hiện kiến nghị kiểm toán của Kiểm toán Nhà nước trong năm 2013 tại tỉnh Lai Châu.
     
 
Hùng Cường