Thứ bảy 13/8/2022
in trang
(HOẢ TỐC) Chuẩn bị điều kiện phục vụ hội nghị trực tuyến tỉnh với các huyện, thành phố ngày 25/7/201
 
Ngày 24/7/2014, Trung tâm Tin học và Công báo tỉnh ban hành Công văn (HOẢ TỐC) số 21/TT.THCB về việc phục vụ họp trực tuyến.
 
Thực hiện Kế hoạch số 10/KH-BCĐ của Ban Chỉ đạo  chương trình xây dựng Nông thôn mới về việc tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn tỉnh sơ kết 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2014 Chương trình MTQG xây dựng Nông thôn mới tỉnh Lai Châu.
 
Tại các điểm cầu truyền hình trực tuyến: Văn phòng UBND tỉnh và 8 điểm cầu tại UBND Thành phố và các huyện Khai mạc 07h30’ ngày 25 tháng 7 năm 2014.
  
Trung tâm Tin học & Công báo - Văn phòng UBND tỉnh đề nghị Viễn thông tỉnh Lai Châu, Văn phòng UBND các huyện, thành phố phối hợp chuẩn bị phương tiện, nguồn lực, đảm bảo vận hành hệ thống với chất lượng âm thanh, hình ảnh tốt nhất phục vụ Hội nghị.
 
Việc kiểm tra, vận hành thử nghiệm hệ thống sẽ thực hiện vào lúc 14h00', ngày 24/7/2014. Đề nghị đại diện các đơn vị liên quan và cán bộ kỹ thuật có mặt tại các điểm cầu chuẩn bị tốt cho Hội nghị chính thức.
 
Tại các điểm cầu chỉ treo Maket: Tên huyện...
Vi dụ:     (UBND HUYỆN THAN UYÊN).
  
Không bố trí Hoa, đặt nước trên bàn tại phòng họp.
 
Đề nghị Viễn thông tỉnh Lai Châu thông báo danh sách cán bộ kỹ thuật phục vụ cuộc họp tại các điểm cầu cho Trung tâm TH&CB - Văn phòng UBND tỉnh và UBND thành phố và các huyện để các đơn vị chủ động bố trí cán bộ phối hợp.
 
Thông tin liên quan khi cần liên hệ: Trung tâm Tin học & Công báo - Văn phòng UBND tỉnh (SĐT: 02313.876.460, ĐTDĐ: 0989.634.666).
 
Minh Tiến