Thứ hai 23/5/2022
in trang
Thành lập Tiểu ban công tác cửa khẩu tỉnh Lai Châu
 
Chiều 14/7, UBND tỉnh tổ chức Lễ Công bố Quyết định thành lập tiểu ban công tác cửa khẩu tỉnh Lai Châu, triển khai quy chế hoạt động và kế hoạch năm 2014.
 
Dự buổi lễ có đồng chí Vũ văn Hoàn - Phó Bí thư Tỉnh ủy; đồng chí Nguyễn Chương - Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Thiếu tướng Lê Thanh Tùng - Cục trưởng Cục cửa khẩu Bộ Tư lệnh BĐBP; đại diện lãnh đạo các sở ban ngành tỉnh, thành viên Tiểu ban công tác cửa khẩu tỉnh Lai Châu.
  

 Đồng chí Vũ Văn Hoàn - Phó Bí thư Tỉnh ủy phát buổi giao nhiệm vụ
  
Tiểu ban công tác cửa khẩu tỉnh Lai Châu bao gồm 17 đồng chí, đồng chí Nguyễn Chương - Phó Chủ tịch UBND tỉnh giữ chức vụ trưởng tiểu ban(Quyết định số 728/QĐ-UBND). 
  
Tiểu ban có nhiệm vụ triển khai thực hiện hiệp định về cửa khẩu và quy chế quản lý cửa khẩu biên giới trên đất liền Việt Nam-Trung Quốc, quy chế hoạt động của Ủy ban hợp tác quản lý cửa khẩu phía Việt Nam trong ủy ban hợp tác quản lý cửa khẩu biên giới trên đất liền Việt Nam-Trung Quốc; Tham mưu cho Ủy ban hợp tác quản lý cửa khẩu phía Việt Nam, Tỉnh ủy,HĐND và UBND tỉnh, các Bộ, ngành TW về chủ trương, chính sách, biện pháp quản lý cửa khẩu, xây dựng các đề án, dự án phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh; quy hoạch khu vực cửa khẩu và hệ thống của khẩu trên biên giới tỉnh; tham mưu cho UBND tỉnh chỉ đạo các sở ngành địa phương liên quan thực hiện hiệp định về cửa khẩu và quy chế quản lý cửa khẩu; tổ chức hội đàm, hiệp thương với văn phòng hợp tác quản lý cửa khẩu tỉnh Vân Nam(Trung Quốc) để xử lý, giải quyết các vấn đề phát sinh ở các khu vực cửa khẩu trên biên giới tỉnh Lai Châu(Việt Nam) và tỉnh Vân Nam(Trung quốc)…
  
Tại lễ công bố, Thiếu tướng Lê Thanh Tùng - Cục trưởng Cục cửa khẩu Bộ Tư lệnh BĐBP yêu cầu các thành viên Tiểu ban cần nghiên cứu kỹ các quy chế, hiệp định cửa khẩu, nhiệm vụ chức năng tiểu ban để thực hiện đúng mục đích; tham mưu cho địa phương cải cách thủ tục hành chính, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động xuất nhập khẩu, xuất nhập cảnh; tham mưu cho tỉnh quy hoạch dài hạn về hoạt động, xây dựng cơ sở hạ tầng cửa khẩu của tỉnh.
  
Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Vũ Văn Hoàn - Phó Bí thư Tỉnh ủy đề nghị: các thành viên trong Tiểu ban cần nêu cao tinh thần trách nhiệm, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; làm tốt công tác quán triệt tuyên truyền hiệp định về cửa khẩu; chủ động nghiên cứu tham mưu cho Tỉnh ủy,HĐND, UBND tỉnh xây dựng các đề án phát triển Kinh tế - Xã hội, Quốc phòng - An ninh; phối hợp với các sở ngành tham mưu cho Tiểu ban triển khai thực hiện tốt hoạt động cửa khẩu; duy trì chế độ trao đổi thông tin, giải quyết kịp thời những vướng mắc nảy sinh trong thực hiện quy chế quản lý cửa khẩu; giúp tỉnh lãnh đạo thực hiện tốt quy chế cửa khẩu trên đất liền Việt Nam-Trung Quốc.
 
Thu Hoài