Thứ hai 23/5/2022
in trang
Khảo sát, lập dự án phát triển sản xuất và xây dựng thương hiệu giống lúa Tẻ Râu trên địa bàn tỉnh
 
Ngày 11/6/2014, UBND tỉnh ban hành Công văn số 839 /UBND-NN vê việc khảo sát, lập dự án phát triển sản xuất và xây dựng thương hiệu giống lúa Tẻ Râu trên địa bàn tỉnh.
  
Theo đó, khuyến khích các doanh nghiệp hợp tác, liên kết, liên doanh phát triển kinh doanh trong lĩnh vực sản xuất nông nghiệp gắn với tiêu thụ nông sản. Để dự án phát triển sản xuất và xây dựng thương hiệu giống lúa Tẻ Râu tuân thủ đúng quy định, đề nghị Công ty TNHH một thành viên Tiến Mạnh làm việc với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Công thương để được hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ, thủ tục theo quy định của pháp luật. Sau thời hạn 3 tháng kể từ ngày ký văn bản này, Công ty TNHH một thành viên Tiến Mạnh không hoàn thiện hồ sơ coi như công ty không có nhu cầu đầu tư vào dự án trên.
  
Đồng thời, giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với Sở Công thương, Ủy ban Nhân dân các huyện, thành phố hướng dẫn Công ty TNHH một thành viên Tiến Mạnh hoàn thiện các thủ tục theo quy định hiện hành.
 
Thu Hoài