Thứ tư 5/10/2022
in trang
Giấy mời họp số 50/GM-UBND, Khai mạc 07h30’(thứ Hai) – Ngày 16/6/2014
 
Cập nhật, 14:30’ ngày 10/6/2014
Ngày 10/6/2014, UBND tỉnh ban hành Giấy mời số 50/GM-UBND mời dự họp phiên họp  thường kỳ UBND tỉnh tháng 6 lần thứ 2.
 
Nội dung:
 
Phiên họp thường kỳ UBND tỉnh tháng 6 năm 2014 (kỳ họp thứ hai), thảo luận một số nội dung:
 
1. Sở Kế hoạch và Đầu tư:
 
Báo cáo, Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về tình hình thực hiện kế hoạch phát triển KT-XH 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm.
 
Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch vốn đầu tư nguồn Ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2014.
 
Định hướng xây dựng kế hoạch phát triển KT-XH và kế hoạch đầu tư từ NSNN năm 2015.
  
2. Sở Tài chính:
 
Báo cáo tình hình thực hiện thu chi ngân sách địa phương 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm.
 
Định hướng xây dựng Dự toán NSNN năm 2015.
   
3. Văn phòng UBND tỉnh:
 
Báo cáo kiểm điểm công tác chỉ đạo, điều hành và thực hiện chương trình công tác của UBND tỉnh 6 tháng đầu năm 2014.
 
(Đề nghị các đại biểu khai thác tài liệu họp tại địa chỉ http://vpubnd.laichau.gov.vn, mục tài liệu hội nghị để nghiên cứu, tham gia, tại hội nghị không phát tài liệu).
 
Tải về Tài liệu Hội nghị: Phần 1Phần 2; Phần 3; Phần bổ sung (Lưu ý: mật khẩu giải nén là 1)
 
Thành phần:
  
* Đại biểu triệu tập: Các đồng chí Thành viên UBND tỉnh.
 
* Đại biểu mời: Trân trọng kính mời các đồng chí:
 
Đại diện Thường trực HĐND tỉnh.
 
Chủ tịch (hoặc Phó Chủ tịch) Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh.
 
Chủ tịch (hoặc Phó Chủ tịch) Liên đoàn Lao động tỉnh.
 
Đại diện Lãnh đạo các Ban HĐND tỉnh.
 
Đại diện Lãnh đạo: Văn phòng Tỉnh ủy, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Ban Dân vận Tỉnh uỷ.
 
Thủ trưởng các Sở, ngành: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Giao thông Vận tải, Nông nghiệp và PTNT, Công thương, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Văn hoá TT&DL, Giáo dục và Đào tạo, Y tế, Lao động TB&XH, Thông tin và Truyền thông, Khoa học và Công nghệ, Nội vụ, Ngoại vụ, Tư pháp, Thanh tra tỉnh, Ban Dân tộc, Công an tỉnh, Bộ CHQS tỉnh, Bộ CH Bộ đội Biên phòng tỉnh, Cục Thống kê, Kho bạc Nhà nước tỉnh, Cục Thuế tỉnh, Ban QLDA di dân tái định cư tỉnh, Ban QLXD các công trình của tỉnh. (Trường hợp đặc biệt, cấp trưởng đi vắng, cấp phó đi thay và phải báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh).
 
UBND các huyện, thành phố: Chủ tịch UBND, Trưởng phòng Tài chính – Kế hoạch, Trưởng ban QLDA.
 
Đại diện lãnh đạo, chuyên viên Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh.
 
Văn phòng UBND tỉnh: Lãnh đạo, chuyên viên, TT. Tin học và Công báo.
 
Phóng viên: Báo Lai Châu, Đài PT-TH tỉnh, Cổng thông tin điện tử tỉnh.
   
Thời gian: 02 ngày, khai mạc hồi 07h30’(thứ Hai) – ngày 16/6/2014.
 
Địa điểm: Phòng họp số 10 – Trung tâm Hội nghị - Văn hoá tỉnh.
 
Minh Tiến