Thứ bảy 13/8/2022
in trang
Tăng cường công tác phòng cháy chữa cháy tại cơ quan Văn phòng
 

Văn phòng UBND tỉnh vừa ban hành Công văn số 253 /VPUBND-HC vêv việc tăng cường công tác phòng cháy chữa cháy tại cơ quan Văn phòng

Công văn nêu rõ: Thực hiện các Công văn của Ủy ban nhân dân tỉnh: Số 686/UBND-TH ngày 23/3/2021 về việc triển khai thực hiện trách nhiệm về phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (PCCC và CNCH) của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, cơ sở; số 974/UBND-TH ngày 15/4/2021 về việc tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ trên địa bàn tỉnh; Văn phòng UBND tỉnh đề nghị các phòng, ban, trung tâm trực thuộc triển khai một số nội dung sau:

Tăng cường tuyên truyền, phổ biến đến toàn thể công chức, viên chức, người lao động trong đơn vị nghiêm chỉnh chấp hành các quy định về PCCC như: Không hút thuốc tại nơi làm việc; tắt các thiết bị điện không sử dụng trước khi ra khỏi phòng; không được tàng trữ, sử dụng các chất có nguy hiểm cháy nổ như xăng, dầu, ga, cồn và các chất dễ cháy khác tại phòng làm việc; không đốt nến, đốt vàng mã trong phòng làm việc; không đun nấu tại cơ quan, phòng làm việc. Nghiêm chỉnh chấp hành việc để xe máy, ô tô đúng nơi quy định, tránh lối đi lại để thuận lợi cho công tác chữa cháy khi xảy ra cháy, nổ.

Sắp xếp tài liệu, hồ sơ, chứng từ đảm bảo khoảng cách an toàn đối với các đồ dùng, dụng cụ sử dụng điện, đường dây dẫn điện.

Thường xuyên kiểm tra công tác phòng cháy chữa cháy tại các phòng họp, phòng làm việc; quản lý chặt chẽ các dạng nguồn lửa, nguồn nhiệt, hệ thống điện; thường xuyên kiểm tra, duy trì các điều kiện đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy tại cơ quan, đơn vị.

Trung tâm Tin học và Công báo thường xuyên đăng tải các văn bản, tin bài tuyên truyền, phổ biến rộng rãi Luật Phòng cháy, chữa cháy, kiến thức, biện pháp, kỹ năng phòng cháy, thoát nạn, thoát hiểm, xử lý các tình huống khi có cháy nổ xảy ra trên Trang Thông tin điện tử của Văn phòng và Cổng Thông tin điện tử tỉnh, đặc biệt là vào dịp “Ngày toàn dân phòng cháy và chữa cháy” 04/10 hàng năm.

 
Thu Hoài BT