Thứ tư 5/10/2022
in trang
Quyết định điều động và bổ nhiệm Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh
 

Đồng chí Trần Tiến Dũng - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh trao Quyết định bổ nhiệm cho đồng chí Nguyễn Thị Hồng Tuyến - Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh

    

UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định số  336/QĐ – UBND về việc điều động và bổ nhiệm Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh. Điều động bà Nguyễn Thị Hồng Tuyến, Trưởng phòng Kinh tế ngành, Sở Kế hoạch và Đầu tư đến nhận nhiệm vụ và bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh, thời hạn bổ nhiệm là 05 năm. Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

 
Thu Hoài BT