Thứ tư 5/10/2022
in trang
Hưởng ứng cuộc thi trực tuyến về bầu cử Đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp
 
Ảnh minh họa.
    
Ngày 31/3/2021, Văn phòng UBND tỉnh đã ban hành công văn số 196/VPUBND-HC về việc hưởng ứng cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật về bầu cử Đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân”. 
 
Ngày 08/3/2021, Ban Tổ chức cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật về bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân” ban hành Thể lệ số 610/TL-BTC cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật về bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân”; văn bản số 655/BTC ngày 11/3/2021 của Ban Tổ chức cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật về bầu cử Đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân” về phát động cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật về bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân”.
 
Thực hiện Công văn số 271/STP-PBGDPL ngày 25/3/2021 của Sở Tư pháp về việc hưởng ứng cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật về bầu cử Đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân”; Văn phòng UBND tỉnh yêu cầu trưởng các phòng, ban, trung tâm trực thuộc triển khai một số nội dung sau:
 
1. Thông tin, vận động, khuyến khích công chức, viên chức, người lao động trong đơn vị tham gia hưởng ứng Cuộc thi.
 
http://thitimhieuphapluat.moj.gov.vnhoặc truy cập Chuyên mục Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật về bầu cử Đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân” trên Cổng Thông tin điện tử Bộ Tư pháp, Trang thông tin điện tử của Hội đồng bầu cử quốc gia, Trang Thông tin điện tử phổ biến giáo dục pháp luật của Bộ Tư pháp; Trang thông tin điện tử truyền hình Quốc hội Việt Nam; Báo điện tử Đại biểu nhân dân và Báo pháp luật Việt Nam điện tử; Trang thông tin điện tử tổng hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh Lai Châu (http://pbgdpl.laichau.gov.vn). Người tham gia dự thi trả lời các câu hỏi trắc nghiệm dưới hình thức thi trực tuyến tại địa chỉ
Cuộc thi diễn ra trong vòng 30 ngày (từ 0h00 ngày 01/4/2021 đến 24h00 ngày 30/4/2021)
 
2. Trung tâm Tin học và Công báo tăng cường đăng các tin, bài về Cuộc thi trên Trang Thông tin điện tử Văn phòng và Cổng Thông tin điện tử tỉnh để công chức, viên chức, người lao động biết, hưởng ứng tham gia. 
 
Kim Anh biên tập