Thứ tư 3/3/2021
in trang
Chỉ đạo nổi bật của Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh tuần thứ 48 năm 2013
 
Lai Châu dành hơn 2,3 tỷ đồng hỗ trợ tiền điện cho hộ nghèo; Tăng cường quản lý Nhà nước về ANTT, đối với hoạt động kinh doanh dịch vụ cầm đồ, dịch vụ đòi nợ; Tăng cường thanh tra, kiểm tra ATTP cuối năm 2013 đầu năm 2014, công tác quản lý thực phẩm… là những chỉ đạo nổi bật của Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh tuần thứ 48 năm 2013.
 
Lai Châu dành hơn 2,3 tỷ đồng hỗ trợ tiền điện cho hộ nghèo
 
Ngày 27/11, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1542/QĐ-UBND  bổ sung 2,321 tỷ đồng hỗ trợ hộ nghèo tiền điện quý IV/2013
 
Tăng cường quản lý Nhà nước về ANTT, đối với hoạt động kinh doanh dịch vụ cầm đồ, dịch vụ đòi nợ
 
Ngày 27/11/2013, UBND tỉnh ban hành Công văn 1582 /UBND-NC về việc tăng cường công tác quản lý Nhà nước về ANTT đối với hoạt động kinh doanh dịch vụ cầm đồ, dịch vụ đòi nợ
 
Tăng cường thanh tra, kiểm tra ATTP cuối năm 2013 đầu năm 2014, công tác quản lý thực phẩm
  
Ngày 25 tháng 11  năm 2013, UBND tỉnh ban hành Công văn số 1568 /UBND-VX tăng cường thanh tra, kiểm tra ATTP thời gian cuối năm 2013 đầu năm 2014 và công tác quản lý thực phẩm chức năng
 
Triển khai tổng kết thi hành Luật Thi hành án dân sự năm 2008.
 
Ngày 25 tháng 11 năm 2013, UBND tỉnh ban hành Công văn số 1560 /UBND-NC về việc tổng kết thi hành Luật Thi hành án dân sự năm 2008
 
Hùng Cường