Thứ bảy 13/8/2022
in trang
Chi bộ Quản trị – Tài vụ – Hành Chính công: Kết nạp đảng viên mới
 
Đồng chí Phạm Hồng Thái – Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh trao quyết định kết nạp Đảng cho đảng viên mới.
Chiều ngày 2/3, Chi bộ Quản trị - Tài vụ - Hành Chính công đã tổ chức Lễ kết nạp đảng viên mới cho quần chúng ưu tú Nguyễn Thị Bình.
Đồng chí Phạm Hồng Thái – Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh dự và phát biểu giao nhiệm vụ cho đảng viên mới. Dự Lễ kết nạp còn có Bí thư, Phó Bí thư và đảng viên của Chi bộ Quản trị – Tài vụ – Hành Chính công.
Thời gian qua, với sự quan tâm giúp đỡ của các cấp ủy Đảng, quần chúng ưu tú Nguyễn Thị Bình đã khẳng định sự trưởng thành về trình độ lý luận chính trị, chuyên môn nghiệp vụ, năng lực công tác, cùng với lối sống lành mạnh, chấp hành tốt các chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước, xứng đáng được đứng vào hàng ngũ của Đảng Cộng sản Việt Nam.
 
Trong không khí trang nghiêm, dưới cờ Tổ quốc, cờ Đảng và chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh, đảng viên mới Nguyễn Thị Bình đã đọc lời tuyên thệ, nguyện tiếp tục phấn đấu để luôn xứng đáng là người đảng viên gương mẫu, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng Chi bộ Quản trị – Tài vụ – Hành Chính công ngày càng vững mạnh.
 
 
Đảng viên mới Nguyễn Thị Bình tuyên thệ.
Phát biểu giao nhiệm vụ cho đảng viên mới, đồng chí Phạm Hồng Thái – Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh đã chúc mừng đảng viên mới Nguyễn Thị Bình đã được đứng trong hàng ngũ của Đảng Cộng sản Việt Nam. Đồng thời, mong muốn đảng viên mới sẽ tiếp tục rèn luyện phẩm chất đạo đức, nhiệt tình trong công việc, để cùng Chi bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao và phân công đảng viên chính thức giúp đỡ đảng viên dự bị trong thời gian thử thách 12 tháng.
 
Kim Anh