Thứ tư 5/10/2022
in trang
Văn phòng UBND tỉnh bổ nhiệm Trưởng phòng Văn xã
 

 Ngày 8/2, Văn phòng UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 98/QĐ-VPUBND về việc bổ nhiệm Trưởng phòng Văn xã.

Theo đó, bổ nhiệm ông Dương Đình Mai, sinh ngày 10/3/1975 giữ chức Trưởng phòng Văn xã; thời hạn bổ nhiệm là 5 năm, kể từ ngày 10/02/2021. Ông Dương Đình Mai được hưởng phụ cấp chức vụ mức 0,50 và các khoản phụ cấp theo quy định hiện hành. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

 
Thu Hoài