Thứ tư 21/4/2021
in trang
Hướng dẫn nội dung tuyên truyền tháng 11/2013 và Quy chế giải thưởng
 
Ngày 28/10, Đảng uỷ Văn phòng UBND tỉnh ban hành văn bản số  217 -CV/ĐU về việc hướng dẫn nội dung tuyên truyền tháng 11/2013 và Quy chế giải thưởng tác phẩm dự thi sáng tác, quảng bá, văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” giai đoạn 2011 – 2015, theo đó, Đảng uỷ Văn phòng UBND tỉnh yêu cầu Cấp uỷ các chi bộ trực thuộc lãnh đạo thực hiện tốt một số nội dung sau:
 
Về công tác tuyên truyền tháng 11 năm 2013
 
Thực hiện tốt công tác tuyên truyền tháng 11 năm 2013, tập trung vào 7 nội dung theo Hướng dẫn số 55-HD/ĐU, ngày 25/10/2013 của Đảng uỷ Dân chính Đảng tỉnh; ngoài ra cần nhấn mạnh một số sự kiện quan trọng diễn ra trong tháng 11 năm 2013 như: Kỷ niệm 96 năm Cách mạng tháng Mười Nga (7/11); 83 năm ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam (18/11); 31 năm ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11); 193 năm ngày sinh Ph.Ăng – Ghen (28/11)…
 
 Về Quy chế Giải thưởng
 
Cấp uỷ các chi bộ tổ chức tốt việc tuyên truyền, thông báo Quy chế Giải thưởng tới cán bộ, đảng viên, công nhân viên chức, lao động để cổ vũ, thu hút đông đảo tác giả tham gia gửi tác phẩm dự thi về sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” giai đoạn 2011 – 2015.
 
 
 
 
Hùng Cường