Thứ tư 3/3/2021
in trang
Chỉ đạo, điều hành nổi bật của Chủ tịch và các Phó Chủ tịch tuần thứ 42 năm 2013
 
Chuẩn bị nội dung phiên họp UBND tỉnh tháng 11/2013; Đôn đốc báo cáo số liệu theo yêu cầu của Thanh tra Chính phủ; Báo cáo về tổ chức bộ máy hệ thống cơ quan quản lý nhà nước đối với khu kinh tế, khu công nghiệp; Tăng cường thực hiện NĐ 36/2009/NĐ-CP và QĐ 95/2009/QĐ-TTg về quản lý, sử dụng pháo, đèn trời… đó là những chỉ đạo nổi bật tuần thứ 42 năm 2013.
    
Chuẩn bị nội dung phiên họp UBND tỉnh tháng 11/2013.
 
Ngày 18/10, UBND tỉnh ban hành Công văn số 1389/UBND-TH về việc chuẩn bị nôi dung phiên họp UBND tỉnh tháng 11/2013.
    Còn tiếp
 
Đôn đốc báo cáo số liệu theo yêu cầu của Thanh tra Chính phủ.
 
Ngày 18/10, UBND tỉnh ban hành Công văn số:1388/UBND - TM về việc đôn đốc báo cáo số liệu theo yêu cầu của Thanh tra Chính phủ.
 
Báo cáo về tổ chức bộ máy hệ thống cơ quan quản lý nhà nước đối với khu kinh tế, khu công nghiệp
 
Ngày 22/10, UBND tỉnh ban hành Công văn số 1398 /UBND-CN về việc báo cáo về tổ chức bộ máy hệ thống cơ quan quản lý nhà nước đối với khu kinh tế, khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh.
 
Tăng cường thực hiện NĐ 36/2009/NĐ-CP và QĐ 95/2009/QĐ-TTg về quản lý, sử dụng pháo, đèn trời
 
 Đó là nội dung chính của Công văn 1387/UBND-NC của UBND tỉnh ban hành ngày 18 tháng 10 về quản lý, sử dụng pháo nổ, đèn trời.
 
 
Bổ sung trên 5 tỷ đồng hỗ trợ ăn trưa cho trẻ em 3-4 tuổi, cấp điện cho các xã Ma Quai, Nậm cuổi
 
Ngày 07/10, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1065/ QĐ-UBND về việc bổ sung ngân sách năm 2013 cho UBND các huyện để thực hiện chính sách hỗ trợ tiền ăn trưa cho trẻ em 3-4 tuổi và kinh phí cho Công ty Điện lực Lai Châu duy trì cấp điện cho 2 xã Ma Quai và Nậm Cuổi bằng nguồn phát Diezel
 
Hướng dẫn thanh toán hỗ trợ khai hoang ruộng nước thuộc các DA Bồi thường, di dân TĐC thuỷ điện...
 
Ngày 16 tháng 10, UBND tỉnh Ban hành Công văn số 1380 /UBND-NN Hướng dẫn nghiệm thu, thanh toán hỗ trợ khai hoang ruộng nước thuộc các dự án Bồi thường, di dân TĐC thuỷ điện Sơn La, Lai Châu, Huội Quảng, Bản Chát.
 
Ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo chương trình phát triển cây cao su tỉnh Lai Châu
 
Ngày 15/10, Ban chỉ đạo chương trình phát triển cây cao su trên địa bàn tỉnh ban hành Quyết định số 02/QĐ – BCĐ Ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo chương trình phát triển cây cao su tỉnh Lai Châu thay thế Quyết định số 237/QĐ-UBND, ngày 21/02/2008 của UBND tỉnh Lai Châu về việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo chương trình phát triển cây cao su tỉnh Lai Châu
 
CHỈ THỊ: Tăng cường các biện pháp trong bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng
 
Đó là ý kiến chỉ đạo của đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh tại Chỉ thị số 13/CT-UBND ngày 14/10/2013.
 
 
 
Hùng Cường