Thứ tư 5/10/2022
in trang
Lịch trực tết Nguyên đán năm 2021
 

Ngày 28/1, Văn phòng UBND tỉnh ban hành Thông báo số 54/TB-VPUBND về lịch trực tết Nguyên đán năm 2021.

STT Ngày trực Lãnh đạo 
UBND tỉnh
Lãnh đạo
Văn phòng 
Lãnh đạo Phòng, ban, trung tâm; chuyên viên giúp việc lãnh đạo tỉnh  Văn thư Phục vụ, tự vệ  Lái xe Trung tâm Phục vụ Hành chính công Ghi chú
1 Thứ 4
10/02/2021
(29 Tết)
Trần Tiến Dũng
Chủ tịch UBND tỉnh
0936.630.509
Phạm Hồng Thái
0936.302.879
Đặng Thị Diệu Thúy
0945.381.299
Vũ Hoài Nam
0915.175.890
Đỗ Thành Chung
0978.936.993
Nguyễn Minh Tiến
0969 911 333
Nguyễn Thị Bình
0976.981.840
Nguyễn Đình Hải Đăng
0973.931.168
Nguyễn Thị Thu Hương
0946 068 448
 
2 Thứ 5
11/02/2021
(30 Tết)
Tống Thanh Hải
PCT UBND tỉnh
0947 262 666 
Phạm Hồng Thái
0936.302.879
Nguyễn Thanh Giang
0979.271856
Nguyễn Anh Đức
0918.666.235
Đỗ Thành Chung
0978.936.993

Trần Mạnh Hùng
0886.319.888
Nguyễn Thị Bình
0976.981.840
Nguyễn Thành Phương
0915.131.999
Nguyễn Thị Thu Hương
0946 068 448
 
3 Thứ 6
12/02/2021
(Mùng 1)
Tống Thanh Hải
PCT UBND tỉnh
0947 262 666 
Phạm Hồng Thái
0936.302.879
Trần Huy Dương
0915.061.858
Đoàn Anh Đức
0988.118.838

Trương Thị Thu Hằng
0963.798.666
Nguyễn Hoài Thương
0915.484.849
Nguyễn Thị Bình
0976.981.840
 
Nguyễn Thành Phương
0915.131.999
Nguyễn Thị Thu Hương
0946 068 448
 
4 Thứ 7
13/02/2021
(Mùng 2)
Giàng A Tính
PCT UBND tỉnh
0976.268.568
Phạm Hồng Thái
0936.302.879
Đinh Danh Hùng
0975.085.888
Đỗ Thị Ngà
0983.166.720
Nguyễn Thị Vinh
0984.704.820
Nguyễn Huy Hoàng
0868.690.630
Nguyễn Thị Bình
0976.981.840
Trịnh Văn Vẻ
0915.271.388
Đào Thị Thúy
0986.730.382
 
5 Chủ nhật
14/02/2021
(Mùng 3)
Giàng A Tính
PCT UBND tỉnh
0976.268.568
Trần Cao Sơn
0972 596 999
Trần Huy Dương
0915.061.858
Đỗ Thị Ngà
0983.166.720
Nguyễn Thị Vinh
0984.704.821
Đinh Thị Lan
 0773.376.333
Nguyễn Thị Bình
0976.981.840
Nguyễn Anh Tuấn
0915.168.721
Đào Thị Thúy
0986.730.382
 
6 Thứ 2
15/02/2021
(Mùng 4)
Hà Trọng Hải
PCT UBND tỉnh
0912 798 173
Trần Cao Sơn
0972 596 999
Nguyễn Thanh Giang
0979.271856
Nguyễn Thị Chanh
0836.491.983
Bùi Thị Trang
0977.379.450
Hoàng Thị Thùy Duyên
0983.818.969
Nguyễn Thị Bình
0976.981.840
Nguyễn Văn Hưng
0912.655.352
Đào Thị Thúy
0986.730.382
 
7 Thứ 3
16/06/2021
(Mùng 5)
Hà Trọng Hải
PCT UBND tỉnh
0912 798 173
Trần Cao Sơn
0972 596 999
Đặng Thị Diệu Thúy
0945.381.299
Nguyễn Thị Chanh
0836.491.983
Bùi Thị Trang
0977.379.450

Nguyễn Thanh Hương
0915.456.505
Nguyễn Thị Bình
0976.981.840
Nguyễn Văn Hưng
0912.655.352
Đào Thị Thúy
0986.730.382
 
Ghi chú:
- Đề nghị các đơn vị khi gửi Công văn liên hệ số điện thoại của Văn thư.

 

 
BT