Thứ hai 23/5/2022
in trang
Kết luận Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh tại phiên họp UBND tỉnh tháng 01/2021
 
UBND tỉnh ban hành Thông báo Kết luận của Đồng chí Tống Thanh Hải  Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh tại phiên họp UBND tỉnh tháng 01 năm 2021.
  
Ngày 25/01/2021, Uỷ ban nhân dân tỉnh tổ chức phiên họp tháng 01 năm 2021. Dự phiên họp có các đồng chí Uỷ viên Uỷ ban nhân dân tỉnh; đại diện lãnh đạo: Ủy ban Mặt trận tổ quốc tỉnh, Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh, Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành tỉnh có liên quan. Sau khi nghe lãnh đạo các sở, ngành báo cáo nội dung tại phiên họp và ý kiến tham gia của các đại biểu, Đồng chí Tống Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh kết luận như sau:
  
I. Về báo cáo công tác chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh; tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội; vốn đầu tư công; thu, chi ngân sách nhà nước tháng 01, nhiệm vụ trọng tâm tháng 02 năm 2021.
 
Năm 2021 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, là năm tổ chức bầu cử Quốc hội khóa XV, bầu cử Hội đồng nhân dân các cấp, năm đầu tiên thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020-2025 và Kế hoạch kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025, do vậy có rất nhiều nhiệm vụ, công việc phải triển khai. UBND tỉnh đã chỉ đạo các cấp, các ngành nghiêm túc quán triệt, triển khai thực hiện các Nghị quyết của HĐND tỉnh, các Quyết định và văn bản hướng dẫn của UBND tỉnh đối với các Nghị quyết của HĐND tỉnh đã thông qua tại kỳ họp thứ 15; ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 01, số 02/NQ-CP ngày 01/01/2021 của Chính phủ; triển khai quyết liệt các nhiệm vụ kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh - quốc phòng năm 2021 ngay từ những ngày đầu, tuần đầu của năm và đạt được một số kết quả: Tập trung chỉ đạo sản xuất vụ Đông xuân, chủ động triển khai các biện pháp phòng, chống rét đậm, rét hại cho cây trồng, vật nuôi, kịp thời khắc phục, hỗ trợ thiệt hại; công tác quản lý bảo vệ rừng, phòng cháy và chữa cháy rừng mùa khô 2020-2021 được tăng cường; các biện pháp quản lý quy hoạch, đầu tư xây dựng và vận hành khai thác dự án/công trình thủy điện được tập trung thực hiện; triển khai giao kế hoạch vốn đầu tư công năm 2021 ngay từ những ngày đầu năm; triển khai các giải pháp tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 và các dịch bệnh khác; tổ chức Hội nghị liên kết phát triển du lịch Lai Châu - Hà Nội, chương trình Tuần Văn hóa Du lịch Lai Châu tại Hà Nội. Thực hiện tốt các nhiệm vụ chuẩn bị Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, như: công tác quản lý thị trường, chủ động theo dõi, chuẩn bị nguồn cung các mặt hàng thiết yếu, bảo đảm chất lượng sản phẩm; thực hiện đầy đủ, kịp thời, đúng quy định các chính sách an sinh xã hội, chăm lo các đối tượng chính sách, người có hoàn cảnh khó khăn. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo. Tập trung xây dựng các đề án thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025;…
 
Bên cạnh kết quả đạt được, vẫn còn một số hạn chế: Công tác triển khai thực hiện nhiệm vụ được giao của một số sở, ngành tiến độ còn chậm; một số hộ dân chưa thực sự chú trọng đến công tác phòng, chống rét cho vật nuôi; số vốn chưa giải ngân năm 2020 còn lớn.
 
Để thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh năm 2021, UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành tỉnh, UBND các huyện, thành phố tập trung thực hiện một số nội dung sau:
 
1. Yêu cầu các sở, ban, ngành tỉnh thường xuyên cập nhật, theo dõi các công việc đang giải quyết, chủ động tham mưu triển khai thực hiện nhiệm vụ được giao để đẩy nhanh tiến độ và chất lượng công việc.
 
Rà soát các khó khăn, vướng mắc trong triển khai thực hiện các nghị quyết của HĐND tỉnh để có văn bản chỉ đạo, hướng dẫn xử lý kịp thời, triển khai thực hiện hiệu quả.
 
2. Các cấp, các ngành thực hiện nghiêm túc các quy định về phòng, chống dịch Covid-19 theo các văn bản chỉ đạo của Trung ương và chỉ đạo của tỉnh, chủ động thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch theo khuyến cáo 5K của Bộ Y tế, tuyệt đối không được lơ là, chủ quan, mất cảnh giác với các nguy cơ dịch bệnh, đặc biệt là qua đường biên giới. Sở Lao động Thương binh và Xã hội chủ trì, rà soát số lượng người dân đang ở nước ngoài có nhu cầu trở về trong dịp tết Nguyên đán để chuẩn bị cơ sở cách ly, phương án đảm bảo phòng, chống dịch.
 
3. Giao Sở Nội vụ chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan, UBND các huyện, thành phố tập trung triển khai tốt các nhiệm vụ phục vụ công tác bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV, Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.
 
4. Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, UBND các huyện, thành phố: Tập trung phối hợp với đơn vị tư vấn đẩy nhanh tiến độ triển khai lập Quy hoạch tỉnh Lai Châu thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Đẩy mạnh triển khai kế hoạch đầu tư công năm 2021 theo kế hoạch được giao; tập trung hoàn tất các thủ tục để phân bổ chi tiết các nguồn vốn theo kế hoạch năm 2021 còn lại ngay khi có đủ các điều kiện phân bổ theo quy định.
 
5. Giao Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với UBND các huyện, thành phố: Tập trung chỉ đạo sản xuất vụ Đông Xuân đảm bảo tiến độ; tập trung nạo vét, tu sửa hệ thống kênh mương thủy lợi đảm bảo nước tưới tiêu phục vụ sản xuất, phòng chống hạn cho lúa Đông xuân; chủ động triển khai các biện pháp phòng chống đói, rét, dịch bệnh cho cây trồng, vật nuôi, triển khai quyết liệt các giải pháp kiểm soát phòng, chống bệnh cúm gia cầm và vận chuyển động vật, sản phẩm động vật qua biên giới. Tăng cường công tác quản lý bảo vệ rừng, trực, phòng cháy và chữa cháy rừng, mùa khô năm 2020-2021; thực hiện chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng theo quy định. Tiếp tục thực hiện công tác thẩm định và tổ chức công bố các xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020.
 
6. Giao Sở Y tế duy trì hoạt động khám, chữa bệnh; chủ động phòng, chống, ứng phó với các dịch bệnh có nguy cơ xảy ra trên địa bàn tỉnh; chuẩn bị các điều kiện, cơ sở vật chất, trang thiết bị, vật tư y tế cần thiết phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19.
 
7. Giao Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với UBND các huyện, thành phố: Tăng cường tuyên truyền, vận động học sinh ra lớp sau kỳ nghỉ Tết, thực hiện các biện pháp duy trì sỹ số học sinh, tỷ lệ học sinh chuyên cần, hạn chế tối đa việc học sinh bỏ học.
 
8. Giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành tỉnh, UBND các huyện, thành phố, các đơn vị liên quan: Tích cực thông tin người dân không chủ quan, lơ là trong công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19, tuyên truyền thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch theo khuyến cáo 5K của Bộ Y tế; thông tin kịp thời, chính xác tình hình dịch bệnh. Làm tốt công tác đảm bảo an ninh thông tin, nhất là trên mạng Internet; tập trung đấu tranh phản bác các luận điệu tuyên truyền xuyên tạc, sai trái, không để các thế lực thù địch lợi dụng tuyên truyền xuyên tạc, kích động chống phá Đảng, Nhà nước, nhất là trong thời gian diễn ra Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, bầu cử Quốc hội khóa XV, bầu cử Hội đồng nhân dân các cấp.
 
9. Giao Thanh tra tỉnh chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành tỉnh, UBND các huyện, thành phố: Tổ chức tốt việc tiếp công dân, tập trung giải quyết các vụ khiếu nại, tố cáo ngay từ cơ sở, nhất là các vụ việc đông người, phức tạp, kéo dài gây mất an ninh trật tự, không để phát sinh “điểm nóng”, vụ việc khiếu nại vượt cấp, nhất là trong thời gian diễn ra Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, bầu cử Quốc hội khóa XV, bầu cử Hội đồng nhân dân các cấp.
 
10. Các cấp, các ngành tập trung triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ, biện pháp bảo đảm đón tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm:
 
- Thực hiện nghiêm túc các chỉ đạo của Chính phủ, Tỉnh ủy và nội dung Chỉ thị số 14/CT-UBND ngày 31/12/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh về tăng cường thực hiện các biện pháp bảo đảm đón tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm. Thực hiện nghiêm chế độ trực Tết, chế độ thông tin, báo cáo trong dịp nghỉ Tết theo Công văn số 134/UBND-TH ngày 18/01/2021 của UBND tỉnh; xử lý kịp thời các công việc, tình huống phát sinh, không để ảnh hưởng đến đời sống và hoạt động sản xuất kinh doanh của nhân dân và doanh nghiệp.
 
- Sở Công Thương chủ trì phối hợp với các ngành, UBND các huyện, thành phố: Làm tốt công tác quản lý thị trường, tập trung xử lý hàng nhái, hàng giả, hàng kém chất lượng; theo dõi sát diễn biến giá cả hàng hóa nhất là các hàng hóa tiêu dùng thiết yếu, tình hình thị trường hàng hóa trước tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021.
 
- Sở Lao động, Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với UBND các huyện, thành phố: Thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, phúc lợi xã hội, chăm lo các đối tượng chính sách, người có hoàn cảnh khó khăn, bảo đảm tất cả các đối tượng chính sách đều có quà và được nhận quà trước Tết, mọi nhà, mọi người đều được vui Tết, đón Xuân. Tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh kết quả hỗ trợ tết cho người có công, đối tượng bảo trợ và người nghèo, hỗ trợ của các tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh trước ngày 06/02/2021. Tiếp nhận, phân bổ gạo cứu đói giáp hạt cho các huyện, thành phố.
 
- Sở Y tế tăng cường công tác đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm trong dịp tết Nguyên đán Tân Sửu và các Lễ hội mùa xuân năm 2021, không để tình trạng ngộ độc thực phẩm xảy ra.
- Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với UBND các huyện, thành phố và các sở, ngành có liên quan: Tổ chức tốt các hoạt động văn hoá, thể dục, thể thao, lễ hội mừng Xuân đảm bảo thiết thực, hiệu quả, an toàn, tiết kiệm, lành mạnh, gắn với thực hiện nghiêm các quy định về phòng, chống dịch bệnh Covid-19.
 
- Sở Giao thông vận tải chủ trì, phối hợp với Công an tỉnh, các đơn vị liên quan:Tăng cường điều tiết, tổ chức quản lý chặt chẽ hoạt động vận tải, phục vụ nhu cầu đi lại của người dân dịp tết Nguyên đán; kiểm tra chặt chẽ việc thực hiện kê khai giá cước, giá vé tàu, xe theo quy định. Kiểm soát chất lượng, an toàn kỹ thuật các phương tiện tham gia giao thông; tăng cường kiểm soát chặt chẽ đội ngũ lái xe khách, xe tải; đẩy mạnh các giải pháp kiềm chế, giảm thiểu tai nạn giao thông.
 
- Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, UBND các huyện, thành phố: Chủ động công tác nắm tình hình, đảm bảo quốc phòng - an ninh và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn; tập trung đấu tranh ngăn chặn các hoạt động khủng bố, phá hoại, kích động, gây rối an ninh, trật tự, lợi dụng dịp tết Nguyên đán để thực hiện các hoạt động chống phá; đảm bảo an toàn tuyệt đối các điểm bắn pháo hoa đêm giao thừa.
 
- Ngay sau kỳ nghỉ Tết, các cơ quan, đơn vị khẩn trương triển khai thực hiện nhiệm vụ được giao với tinh thần tập trung, quyết liệt, đảm bảo tiến độ và hiệu quả.
 
II. Về các nội dung khác trình tại phiên họp
 
- Đề án “Nâng cao chất lượng xóa mù chữ trên địa bàn tỉnh Lai Châu giai đoạn 2021 - 2025”.
- Dự thảo Quyết định quy định hệ số điều chỉnh giá đất năm 2021.
- Dự thảo Quyết định phân cấp quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của ngành Công Thương trên địa bàn tỉnh Lai Châu.
- Dự thảo Quyết định ban hành Quy chế Xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện và quản lý, sử dụng kinh phí khuyến công tỉnh Lai Châu.
- Dự thảo Kế hoạch hành động thực hiện Chiến lược Quốc gia chấm dứt dịch bệnh AIDS vào năm 2030 trên địa bàn tỉnh Lai Châu.
Đề nghị các đồng chí Thành viên UBND tỉnh tham gia ý kiến trực tiếp và Dự thảo hoặc bằng văn bản gửi Văn phòng UBND tỉnh hoặc cơ quan chủ trì soạn thảo trước ngày 31/01/2021.
 
ĐL