Thứ bảy 13/8/2022
in trang
Tăng cường áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19
 
Ngày 8/12, UBND tỉnh đã ban hành Công văn số 1631/VPUBND-HC về việc tăng cường áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19.
 
Theo đó, Văn phòng UBND tỉnh yêu cầu các phòng, ban, trung tâm trực thuộc tăng tuyên truyền đến công chức, viên chức, người lao động rà soát người đã đi/đến/ở các địa điểm mà bệnh nhân đã đến/ở trong thời gian qua để áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 theo quy định.
 
Thực hiện thông điệp 5K tại cộng đồng: Khẩu trang – Khử khuẩn - Khoảng cách - Không tụ tập - Khai báo y tế. Thực hiện nghiêm túc đeo khẩu trang khử khuẩn tại các nơi công cộng: chợ, siêu thị, bến xe, cơ sở sản xuất, trên phương tiện giao thông công cộng, cơ sở khám chữa bệnh… Hạn chế tập trung đông người.
 
Tiếp tục tuyên truyền đến công chức, viên chức, người lao động về phòng, chống dịch; hướng dẫn công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan đề cao cảnh giác, ngăn chặn các thông tin tiêu cực, bịa đặt gây tâm lý hoang mang trong Nhân dân.
 
Xem chi tiết biện pháp áp dụng phòng, chống dịch Covid-19 đối với người đến/ở/trở về từ các khu vực có dịch tại thành phố Hồ Chí Minh tại đây.
 
Thu Hoài