Thứ tư 21/4/2021
in trang
Đảng bộ Văn phòng UBND tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2012
 
 Sáng nay 01/02, Đảng bộ Văn phòng UBND tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2012 và triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2013. Đồng chí Đặng Trần Thắng - Bí thư Đảng bộ Văn phòng UBND tỉnh chủ trì hội nghị.
 
   

 Đồng chí Đặng Trần - Bí thư Đảng bộ Văn phòng UBND tỉnh tặng Giấy khen cho các cá nhân.
 
 Năm 2012, Đảng bộ Văn phòng UBND tỉnh đã bám sát chỉ đạo của Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh, xây dựng chương trình hành động và kế hoạch thực hiện gắn với yêu cầu nhiệm vụ từng thi điểm cụ thể; tập trung lãnh đạo kiện toàn tổ chức bộ máy, nâng cao năng lực đội ngũ chuyên viên, đẩy mạnh cải cách hành chính, đoàn kết, nỗ lực nghiên cứu, nêu cao tinh thần trách nhiệm để hoàn thành tốt nhiệm vụ tham mưu, giúp việc cho Thường trực UBND tỉnh và Ủy ban nhân dân tỉnh trong công tác chỉ đạo, điều hành trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh đạt được nhiều kết quả quan trọng.
 
 Thực hiện lãnh đạo công tác chính trị tư tưởng, trong năm Đảng bộ Văn phòng đã tổ chức tuyên truyền, phổ biến kịp thời các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước đến toàn thể cán bộ, đảng viên; thường xuyên nắm bắt tư tưởng, động viên kịp thời cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan yên tâm công tác. Đảng ủy cũng thường xuyên quan tâm, chú trọng đến công tác cán bộ; chỉ đạo chính quyền trong quy hoạch, bổ nhiệm, điều động, tiếp nhận cán bộ; cử cán bộ đi đào tạo, bồi dưỡng chính trị, chuyên môn nghiệp vụ.
 Phát huy những kết quả đã đạt được, năm 2013 Đảng bộ Văn phòng UBNd tỉnh sẽ tiếp tục tập trung chỉ đạo chính quyền, các tổ chức đoàn thể hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ là tham mưu, giúp việc, phục vụ UBND tỉnh, Thường trực UBND tỉnh trong chỉ đạo, điều hành thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh - quốc phòng của tỉnh năm 2013; thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, tiếp tục thực hiện việc học tập tư tưởng và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; thực hiện tốt công tác tổ chức cán bộ, công tác kiểm tra, giám sát theo đúng quy định của Điều lệ Đảng; làm tốt công tác phát triển Đảng trong Đảng bộ; thực hiện tốt chế độ thông tin, báo cáo theo quy định.
 
 Tại Hội nghị này, Ban Thường vụ Đảng bộ Văn phòng UBND tỉnh tặng Giấy khen cho 03 Chi bộ tiêu biểu đạt danh hiệu trong sạch, vững mạnh và 05 đảng viên đã có thành tích xuất sắc hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2012.
 
Thu Hoài