Thứ ba 23/7/2019
in trang
Đăng ký khai sinh
 
15. Đăng ký khai sinh
Trình tự thực hiện:
Bước 1: - Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ hợp lệ.
Bước 2: Nộp hồ sơ:
- Địa điểm: tại trụ sở UBND cấp xã
- Thời gian: Vào các ngày làm việc trong tuần (trừ ngày lễ,  ngày nghỉ)
- Công chức tiếp nhận hồ sơ nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung của hồ sơ:
+ Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết phiếu nhận hồ sơ, hẹn trả kết quả cho đương sự.
- Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn một lần đầy đủ các thông tin để người đến nộp hồ sơ bổ sung đầy đủ theo quy định
Bước 3: Nhận kết quả:
- Địa điểm: tại trụ sở UBND cấp xã
- Thời gian: Vào các ngày làm việc trong tuần (trừ ngày lễ, ngày nghỉ)
- Trình tự trả kết quả:
+ Người đến nhận kết quả xuất trình phiếu nhận hồ sơ, hẹn trả kết quả;
 + Trường hợp ủy quyền nhận kết quả thì người ủy quyền phải có giấy uỷ quyền và giấy chứng minh thư nhân dân của cả 02 người (người uỷ quyền và người được ủy quyền), Nếu người được ủy quyền là ông, bà, cha, mẹ, con, vợ, chồng, anh, chị, em ruột của người ủy quyền, thì không cần phải có văn bản ủy quyền
Cách thức thực hiện:
Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính.
Thành phần, số lượng hồ sơ:
a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:
 - Giấy chứng sinh (theo mẫu quy định); nếu không sinh trong cơ sở y tế thì phải có xác nhận của người làm chứng hoặc không giấy cam đoan của người đi đăng ký về việc sinh là có thật;
- Giấy uỷ quyền (trong trường hợp người đi đăng ký không phải là người thân trong gia đình).
Lưu ý: Phải xuất trình Giấy chứng nhận kết hôn (nếu cha, mẹ trẻ có đăng ký kết hôn) nếu cán bộ Tư pháp biết rõ quan hệ hôn nhân của cha, mẹ trẻ thì không bắt buộc phải xuất trình Giấy chứng nhận kết hôn.
b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)
Thời hạn giải quyết:
Trong ngày làm việc
Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:
Cá nhân
Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:
·                Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Uỷ ban nhân dân cấp xã
·        Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Uỷ ban nhân dân cấp xã
Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:
Giấy khai sinh
Lệ phí:
Không
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:
Giấy chứng sinh. (Mẫu STP/HT-2006-KS.1)
Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:
Không
Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
Ø     Nghị định số 158/2005/NĐ-CP ngày 27/12/2005 của Chính phủ về đăng ký quản lý hộ tịch (có hiệu lực ngày 01/4/2006).
Ø     Quyết định số 01/2006/QĐ-BTP ngày 29/3/2006 của Bộ Tư pháp về việc ban hành biểu mẫu hộ tịch (Có hiệu lực ngày 14/3/2006.);
Ø     Thông tư số 01/2008/TT-BTP ngày 02/6/2008 của Bộ Tư pháp hướng dẫn thực hiện một số quy định của Nghị định số 158/ 2005/NĐ-CP ngày 27/12/ 2005 của Chính phủ về đăng ký và quản lý hộ tịch.
Ø     Chỉ thị số 24/2007/CT-TTg ngày 01/11/2007 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường chấn chỉnh việc thực hiện các quy dịnh của pháp luật về phí, lệ phí, chính sách huy động và sử dụng các khoản đóng góp của nhân dân;
 

 

 

 Tải về: Mẫu đơn, tờ khai

 
Hùng Cường