Thứ bảy 23/3/2019
in trang
Đăng ký thi đua hàng năm (Tỉnh)
 
Đăng ký thi đua hàng năm (Tỉnh)
Trình tự thực hiện:
Bước 1.
- Hướng dẫn cho cơ quan, đơn vị chuẩn bị đầy đủ thủ tục trong bộ hồ sơ theo quy định.
Bước 2.
- Nộp hồ sơ tại Phòng Nghiệp vụ, Ban Thi đua – Khen thưởng, Sở Nội vụ (Thời gian tiếp nhận hồ sơ vào các ngày làm việc trong tuần).
- Cán bộ, công chức tiếp nhận hồ sơ đăng ký thi đua, kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:
+ Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết phiếu tiếp nhận hồ sơ, nhận hồ sơ và viết giấy hẹn trao cho người nộp (hoặc hẹn người nộp hồ sơ đến lấy kết quả khi có thông báo). Người đến nộp hồ sơ để lại địa chỉ hoặc số điện thoại liên hệ.
+ Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc chưa hợp lệ thì cán bộ, công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn một lần đầy đủ các thông tin cho người nộp về hoàn thiện hồ sơ.
- Tổng hợp hồ sơ đăng ký thi đua hàng năm.
Bước 3.
 - Gửi văn bản về các sở, ban, ngành, huyện, thị trong tỉnh được biết.
Cách thức thực hiện:
Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính
Thành phần, số lượng hồ sơ:
a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:
1. Tờ trình đăng ký thi đua.
2. Biên bản đăng ký thi đua.(hoặc mẫu đăng ký thi đua)
b) Số lượng hồ sơ:     01 (bộ)
Thời hạn giải quyết:
Từ ngày 15/12 đến 15/2 hàng năm.
Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:
Tổ chức, cá nhân
Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:
·        Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND tỉnh Lai Châu
·        Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ban Thi đua, Khen thưởng - Sở Nội vụ;
·        Cơ quan phối hợp : UBND các huyện thị, Sở ban ngành.
Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:
Văn bản xác nhận.
Lệ phí:
Không
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:
Mẫu đăng ký thi đua tập thể, cá nhân
Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:
Không
Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
Ø     Luật Thi đua khen thưởng số 15/2003/ QH11 ngày 26/11/2003 của Quốc hội;
Ø     Luật số 47/2005/QH11 ngày 14/06/2005 của Quốc hội về sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng;
Ø     Nghị định 121/NĐ-CP ngày 30 tháng 4 năm 2005 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi đua – Khen thưởng và Luật sửa đổi bổ sung một số điều luật Thi đua khen thưởng;
  
 
 
 
Nguyễn Minh Tiến