Thứ bảy 13/8/2022
in trang
Đào tạo Chuyên gia đánh giá nội bộ về TCVN ISO 9001 – 2008 tại Lai Châu
 
Trong các ngày từ 28 – 30/11/2011, Ban Chỉ đạo ISO – Hành chính tỉnh “áp dụng hệ thống chất lượng theo CLVN ISO 9001- 2008”,  đã tổ chức tập huấn chuyên sâu về Hệ thống quản lý chất lượng CLVN ISO 9001- 2008 cho Ban Chỉ đạo của 15 đơn vị áp dụng ISO năm 2011. Sau khóa đào tạo 100% học viên được cấp Chứng chỉ Chuyên gia đáng giá nội bộ.
 
Chuyên gia đơn vị tư vấn Trần Văn Mến đang chuyền đạt nhưng kiến thức cơ bản về "Đánh giá nội bộ" tại lớp tập huấn . Ảnh Huy Dương
 
Các học viên tham gia lớp tập huấn chuyên sâu về ISO đã được các Chuyên gia của đơn vị tư vấn "Công ty tư vấn chất lượng Quốc tế" chuyền đạt những kiến thức chuyên sâu về ISO đó là: kỹ năng của đội ngũ cán bộ quản lý điều hành về Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2008; đào tạo kỹ năng xây dựng văn bản quy trình ISO như: cách viết “sổ tay chất lượng”; “chính sách chất lượng”; “cách viết quy trình”; cách viết hướng dẫn công việc và lập biểu mẫu…
 
Cũng tại lớp tập huấn này các học viên đã được bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng về Đánh giá nội bộ, để thực sự là những Chuyên gia đánh giá nội bộ. Đây là vấn đề trọng tâm, có tính quyết định việc thành bại của việc áp dụng ISO vào hoạt động của cơ quan đơn vị.
  
Mục đích của Đánh giá nội bộ đó là: Xác định sự phù hợp giữa thực tế và hệ thống văn bản đã xây dựng; Xác định tính hiệu lực của hệ thống chất lượng trong việc đạt được những mục tiêu đã đề ra.
 
Để đánh giá tốt, các học viên cần mắm vững quy trình, cách thức và các bước cơ bản của một quy trình Đánh giá nội bộ, thực hiện đánh giá, viết báo cáo đánh giá nội bộ, lập báo cáo sự không phù hợp, theo dõi hành động khắc phục sau đánh giá…Học viên cũng nắm vững vai trò, trách nhiệm và yêu cầu trình độ của Chuyên gia đánh giá nội bộ, Trưởng chuyên giá đánh giá.
  
Qua các học phần các học viên đã được làm bài kiểm tra trắc nghiệm củng cố kiến thức đã được tập huấn và đánh giá khả năng trong tác nghiệp của mỗi đánh giá viên.
  
Sau 3 ngày học tập, nghiêm túc với tinh thần cầu thị các học viên lớp tập huấn, những Chuyên giá đánh giá nội bộ của 15 cơ quan, đơn vị áp dụng hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2008 năm 2011, đã thu được kết quả tốt đẹp. 
 
Huy Dương