Chủ nhật 17/1/2021
in trang
CÔNG ĐIỆN đẩy mạnh triển khai các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19
 
Ngày 18/02/2020, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Công điện KHẨN số 08/CĐ-UBND  Về việc đẩy mạnh triển khai các biện pháp phòng, chống dich bệnh Covid - 19 không để dịch bệnh xâm nhập, lây lan trên địa bàn tỉnh. 
 
Trong thời gian qua các cấp các ngành đã triển khai đồng bộ, quyết liệt các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tinh; tính đến nay tỉnh Lai Châu chưa ghi nhận trường hợp ca bệnh xác định do nhiễm Covid-19. Tuy nhiên, theo báo cáo của một số địa phương, hiện nay trên dọc tuyến biên giới còn có hiện tượng một số người lao động của tỉnh tìm cách bỏ trốn sang Trung Quốc làm thuê trái phép, gây khó khăn trong công tác quản lý của địa phương, đơn vị, tiềm ẩn nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh vào địa bàn tỉnh.
 
Để đẩy mạnh thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh, đặc biệt là quản lý, giám sát chặt chẽ người lao dộng và nhân dân các xã biên giới, các xã trên địa bàn tỉnh không qua lại, trốn qua biên giới làm việc trái phép, gây khó khăn cho công tác kiếm soát, ngăn chặn sự xâm nhập, lây lan của dịch bệnh Covid-19 vào địa bàn tinh, Chú tịch UBND linh yêu câu:
   
1.   Thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh; Người đúng đầu cấp uỷ chính quyền cấp huyện, cấp xã nâng cao vai trò, ý thức, trách nhiệm trong công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19; trực tiếp phân công cán bộ quản lý địa bàn, nắm tình hình chỉ đạo đồng bộ, quyết liệt các nhiệm vụ, giải pháp về phòng chống dịch bệnh Covid-19 thuộc lĩnh vực và địa bàn phụ trách. Người đứng đầu các sở, ban, ngành tỉnh, cấp uỷ, chính quyền cấp dưới chịu trách nhiệm trước Chú tịch UBND tỉnh nếu để xẩy ra lơ là, thiểu tinh thần, trách nhiệm, thiếu sự phối hợp làm ánh hưởng đến công tác phòng chống dịch của tỉnh và sức khoé của nhân dân.
 
2.   Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh chủ trì, phối hợp với chính quyền các huyện, các xã biên giới đảm bảo nhân lực và bố trí kiểm soát chặt chẽ tại các điểm chốt chặn xung yếu; tăng cường tuần tra, kiềm soát biên giới, cửa khẩu, lối mở, đường mòn, khu vực qua lại biên giới, kịp thời phát hiện, ngăn chặn các trường hợp xuất, nhập cảnh trái phép, khi phát hiện kiểm tra, đưa về khu cách ly theo dõi đúng quy định.
 
3. Sở Ngoại vụ, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh và UBND các huyện biên giới tăng cường công tác trao đối, chia sẻ thông tin tình hình dịch bệnh với phía Trung Quốc, nhất là phối hợp ngăn chặn hoạt động xuất, nhập canh trái phép của nhân dân hai bên; tuyên truyền đến các doanh nghiệp, các cơ sở sản xuất phía Trung Ọuốc không tiếp nhận các trường hợp lao động người Việt Nam xuất cánh trái phép sang Trung Quốc làm thuê trong thời gian đang xẩy ra dịch bệnh; thực hiện trao trả người lao động sang bên kia biên giới làm việc trái phép để được quản lý, cách ly, theo dõi y tể kịp thời.
 
4.   UBND các huyện, thành phố
 
-   Giao trách nhiệm cho các thành viên Ban chi đạo cấp huyện trực tiếp quản lý, theo dõi từng địa bàn cấp xã, đặc biệt là các xã biên giới; tập trung huy động lực lượng chức năng từ huyện đến xã, thôn, bản, tố chức thường trực, kiểm soát chặt chẽ dọc tuyến biên giới, nhất là tại những nơi không có điểm chốt chặn của lực lượng Biên phòng; xử lý nghiêm các trường hợp cố tình vi phạm, không hợp tác trong công tác phòng chống dịch bệnh theo quy định của Luật Phòng chống bệnh truyền nhiễm.
 
-   Quán lý chặt chẽ người lao động từ Trung quốc về, từ Việt Nam ra; thống kê cụ thể các trường hợp sang Trung Quốc lao động trước đây đang bị nợ tiền công chưa trả để đưa vào diện theo dõi, quản lý, tuyên truyền, vận dộng. Gắn trách nhiệm của tổ chức, cá nhân cấp huyện, xã, thôn, bản trong công tác năm, quản lý nhân hộ khẩu tại địa bàn.
 
-   Chủ trì, phối hợp với các ngành chức năng kiểm tra, rà soát, chuẩn bị sẵn sàng phương án để tổ chức đón và cách ly y tế đối với người lao động về nuớc đảm bảo theo đúng quy định.
 
-   Chủ tịch UBND các huyện, thành phố thường xuyên kiểm tra, giám sát báo cáo kết quả thực hiện về UBND tỉnh; chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh nếu để người lao động thuộc địa bàn quản lý bỏ trốn sang Trung Quốc lao động, làm việc trái phép mà không có biện pháp theo dõi, quản lý và ngăn chặn kịp thời.
 
5.   UBND các xã, phường, thị trấn
 
-   Tiếp tục thực hiện nghiêm Công điện số 06/CĐ-UBND ngày 03/2/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc tăng cường công tác tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra.
 
-   Thường xuyên kiểm tra, giám sát, huy động toàn bộ hệ thống chính trị lực lượng chức năng của xã, của bản tham gia trực tiếp quản lý người lao động trên địa bàn; gắn trách nhiệm và biện pháp xử lý kiên quyết đối với các tổ chức, nhân không nắm được cư dân của mình xuất cảnh trái phép sang Trung Quốc làm thuê.
 
- Kiểm tra, chỉ đạo ngay việc chấp hành và thực hiện của lực lượng dân quân, Công an các xã, các bản tham gia tuần tra, kiểm soát phòng, chông dịch bệnh trên địa bàn quản lý.
 
 
Ban biên tập