Thứ tư 5/10/2022
in trang
Chỉ thị tăng cường công tác bảo vệ rừng và phòng, chữa cháy rừng trước, trong và sau tết Nguyên
 
Trong thời gian qua, công tác bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng đã được Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh quan tâm, chỉ đạo; các sở, ban, ngành, cấp ủy Đảng và chính quyền các cấp đã triển khai quyết liệt đồng bộ các giải pháp nhằm bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng hiệu quả. Theo dự báo của Trung tâm Khí tượng thủy văn Trung ương các tháng đầu năm 2020 trên địa bàn tỉnh điều kiện thời tiết khí hậu diễn biến phức tạp hiện tượng rét đậm, rét hại, khô hanh nắng nóng kéo dài tiếp tục sẽ xảy ra. Để chủ động triển khai hiệu quả các biện pháp bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng trước, trong và sau Tết Nguyên đán Canh Tý năm 2020, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thành phố tập trung quyết liệt chỉ đạo thực hiện tốt một số nội dung cụ thể như sau:
  
1. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
 
Tiếp tục tăng cường hướng dẫn, đôn đốc kiểm tra việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 13-CT/TW ngày 12 tháng 01 năm 2017 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng; Chỉ thị số 22-CT/TU ngày 22/4/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ trên địa bàn tỉnh Lai Châu; Chỉ thị số 17/CT-UBND ngày 04/11/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc tăng công tác quản lý bảo vệ rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng mùa khô 2019-2020.
 
Chỉ đạo Chi cục Kiểm lâm phối hợp với chính quyền địa phương các cấp đẩy mạnh công tác tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật trong cộng đồng dân cư về công tác bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng; triển khai các phương án quản lý rừng theo đúng các quy định của pháp luật; bố trí tăng cường lực lượng tại các xã vùng trọng điểm và các khu vực có nguy cơ xảy ra cháy rừng cao. Chủ động bố trí lực lượng, phương tiện sẵn sàng ứng phó với các tình huống khi có cháy rừng xảy ra dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Canh Tý năm 2020.
 
Thường xuyên theo dõi cập nhật thông tin, dự báo, cảnh báo đến các cấp chính quyền cơ sở để có biện pháp phòng cháy, chữa cháy rừng đảm bảo kịp thời hiệu quả; chỉ đạo cơ quan Kiểm lâm tổ chức điều tra xác minh và xử lý nghiêm mọi hành vi, vi phạm gây cháy rừng theo quy định của pháp luật.
 
2. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố
 
Đẩy mạnh công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật về bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng; nâng cao trách nhiệm của các chủ rừng nhất là các Ban Quản lý rừng phòng hộ và Nhân dân trong công tác bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng với việc thực hiện chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng. Triển khai nghiêm túc và có hiệu quả Chỉ thị số 22-CT/TU ngày 22/4/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ trên địa bàn tỉnh Lai Châu; Chỉ thị số 17/CT-UBND ngày 04/11/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc tăng công tác quản lý bảo vệ rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng mùa khô 2019-2020.
 
Bố trí lực lượng thường trực 24/24 giờ tại các chốt, trạm chỉ huy phòng cháy, chữa cháy rừng. Theo dõi thông tin cảnh báo cháy rừng trên hệ thống thông tin cảnh báo cháy sớm của Cục Kiểm lâm tại địa chỉ Website: kiemlam.org.vn để kiểm tra, phát hiện sớm điểm cháy rừng; khi xảy ra cháy rừng phải tổ chức triển khai ngay lực lượng chữa cháy và thực hiện nghiêm túc chế độ thông tin, báo cáo. Có phương án phòng cháy, chữa cháy rừng, chú trọng việc bố trí lực lượng, phương tiện sẵn sàng ứng cứu khi có cháy rừng xảy ra trên địa bàn theo đúng phương châm “4 tại chỗ” dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Canh Tý năm 2020.
 
Tăng cường sự phối hợp liên ngành giữa các cơ quan Kiểm lâm, Công an, Quân đội và các lực lượng khác có liên quan xây dựng kế hoạch phối hợp trong công tác quản lý bảo vệ rừng và phòng cháy chữa cháy rừng, các phương án bảo đảm lực lượng, vật tư trang thiết bị và hậu cần thường trực sẵn sàng phối hợp với các lực lượng ứng phó, xử lý các tình huống cấp bách trong bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng.
  
3. Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Lai Châu 
  
Phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND các huyện, thành phố đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến hướng dẫn kiến thức quy định về bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng; tăng thời lượng phát sóng, đăng tin bài, kịp thời đưa thông tin về dự báo, cảnh báo cháy rừng.
  
Tải văn bản: 01/CT-UBND
 
Minh Tiến