Chủ nhật 17/1/2021
in trang
Đưa thông tin nông dân, nông thôn, nông nghiệp lên truyền hình
 
Ngày 27/5, Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành công văn số 613/UBND – NN về việc phối hợp thông tin, tuyên truyền phục vụ nông nghiệp và nông thôn.
 
Cánh đồng lúa Bình Lư đang vào thời điểm lúa đẻ nhánh
 
Để tăng cường khả năng tiếp cận thôn tin của đồng bào các dân tộc trên địa bàn tỉnh về lĩnh vực nông nghiệp, nông dân và nông thôn theo tinh thần Nghị quyết 26/NQ/TW ngày 5/8/2008 của Ban chấp hành Trung ương Đảng lần thứ 7 và Nghị quyết liên tịch số 09/NQLT – BTTTT – BNNPTNT của Bộ Thông tin và truyền thông, Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn về việc phối hợp chỉ đạo xây dựng nội dung kênh truyền hình Nông nghiệp – Nông thôn VTC 16.
 
Theo đó Uỷ ban nhân dân tỉnh yêu cầu sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn, Thông tin và truyền thông, Đài phát thanh truyền hình phối hợp với Kênh truyền hình VTC16 trong việc cung cấp thông tin và tổ chức sản xuất các chương trình truyền hình về nông nghiệp, nông dân, nông thôn trên địa bàn tỉnh.
 

Tổ chức các hoạt động thông tin, tuyên truyền về cơ sở; thực hiện việc tiếp sóng và phát lại một số chương trình trọng điểm về lĩnh vực nông nghiệp, nông dân và nông thôn trên hệ thống truyền hình của địa phương nhằm phục vụ nhu cầu thông tin của đồng bào các dân tộc trên địa bàn tỉnh.

 
Nghiêm Đẳng