Thứ tư 22/9/2021
in trang
Giao đất cho Trung tâm PTQĐ thành phố Lai Châu quản lý, lập phương án tổ chức đấu giá QSD đất
 

UBND tỉnh Lai Châu đã ra quyết định giao đất cho Trung tâm phát triển quỹ đất thành phố Lai Châu quản lý, lập phương án và tổ chức thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất.

  

Quyết định số 599/QĐ-UBND ngày 10/6/2019, của UBND tỉnh  Lai Châu giao cho Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố Lai Châu là 10.954,2m2 tại tổ 12, phường Quyết Tiến, thành phố Lai Châu để quản lý, tạo quỹ đất ở, lập phương án và tổ chức thực hiện đấu giá quyền sử đụng dất để giao đất có thu tiền sử dụng đất theo quy định.

  

UBND tỉnh, giao nhiệm vụ cụ thể cho các cơ quan: Sở Tài nguyên và Môi trường; UBND thành phố Lai Châu; UBND phường Quyết Tiến; Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố Lai Châu tại Quyết định này.

Xem chi tiết Quyết định tại đây.

 

 
NC