Thứ bảy 13/8/2022
in trang
Nước cho tất cả - Không để ai bị bỏ lại phía sau
 

Đó là chủ đề đã được UBND tỉnh chọn để phát động tại Kế hoạch số 339/KH-UBND về việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Nước thế giới năm 2019 ban hành ngày 14/3.

Theo đó, các hoạt động hưởng ứng Ngày Nước thế giới năm 2019 sẽ được diễn ra từ ngày 18/3/2019 đến 25/3/2019. UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành cấp tỉnh lựa chọn các hình thức phù hợp để tuyên truyền hoạt động hưởng ứng Ngày nước thế giới năm 2019 với chủ đề: “Nước cho tất cả - Không để ai bị bỏ lại phía sau” cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của cơ quan, đơn vị; phát động, tuyên truyền các hoạt động hưởng ứng Ngày Nước thế giới đến các cấp chính quyền, các tổ chức chính trị - xã hội, đoàn thể và mọi tầng lớp nhân dân trên địa bàn tỉnh. Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Nước thế giới đảm bảo hiệu quả thiết thực và tiết kiệm, thu hút đông đảo quần chúng nhân dân hưởng ứng bằng những việc làm cụ thể góp phần bảo vệ nguồn tài nguyên quý giá này.

Các hoạt động cụ thể như: Lễ mít tinh, diễu hành; phát động chiến dịch ra quân làm sạch vệ sinh môi trường, khơi thông dòng chảy, nạo vét kênh mương, ao hồ, hệ thống thoát nước; treo băng rôn, panô, áp phích khẩu hiệu tuyên truyền về tầm quan trọng về tài nguyên nước, về bảo vệ, khai thác, sử dụng hiệu quả tài nguyên nước ở nơi công cộng, đường phố chính, trụ sở cơ quan làm việc, nơi đông người qua; đưa tin bài, chiếu phim tài liệu, phóng sự về nước và cuộc sống, bảo vệ nguồn nước, bảo vệ tài nguyên thiên nhiên và bảo vệ môi trường

Đồng thời, UBND tỉnh giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì tổ chức hướng dẫn thực hiện kế hoạch hưởng ứng Ngày Nước thế giới trên địa bàn tỉnh; cung cấp các tài liệu tuyên truyền cho các sở, ban, ngành trong tỉnh và UBND các huyện, thành phố.

Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố xây dựng kế hoạch triển khai cụ thể; tùy điều kiện thực tế lựa chọn các hoạt động hưởng ứng Ngày nước thế giới trên địa bàn cho phù hợp, hiệu quả; chỉ đạo Đài phát thanh truyền hình địa phương đưa tin và tuyên truyền Ngày Nước thế giới năm 2019, phổ biến trách nhiệm bảo vệ tài nguyên nước, các hành vi bị nghiêm cấm được quy định trong Luật Tài nguyên nước năm 2012, nhằm nâng cao ý thức chấp hành pháp luật Tài nguyên nước; chỉ đạo UBND các xã, phường, thị trấn tổ chức ra quân khơi thông dòng chảy, nạo vét kênh mương, ao, hồ, hệ thống thoát nước; phát động phong trào làm sạch, vệ sinh các tuyến phố, đường làng, ngõ xóm hàng tuần; đổ rác đúng nơi quy định, không vứt rác xuống kênh mương, ao, hồ.

 

 
Thu Hoài